پاورپوینت فیزیولوژی روانی فشار روانی (26 اسلاید) – فایل جدید

پاورپوینت فیزیولوژی روانی فشار روانی,,فیزیولوژی روانی فشار روانی,فیزیولوژی روانی مـــغــــز,فیزیولوژی روانی دستگاه غدد درون ریز,فیزیولوژی روانی دستگاه عصبی خود مختار,فیزیولوژی روانی دستگاه قلبی ,عروقی,فیزیولوژی روانی دستگاه معدی , روده ای,ف,,,

پاورپوینت فیزیولوژی روانی فشار روانی

فیزیولوژی روانی فشار روانی
مقدمه:

فشار روانی را می‌توان از روی واکنشهای جسمانی تشخیص داد این واکنشهای جسمانی عبارتند از « افزایش ضربان قلب ، تند شدن تنفس ، بالا رفتن فشار خون ، خشک شدن دهان ، عرق کردن دستها و پیشانی ، رنگ پریدگی ، لرزیدن دستها ، ناتوانی در صحبت کردن یا نوشتن به شکل صحیح و … .

 مغز
فشارزاهای روانی و اجتماعی به وسیله ذهن ادراک، و به وسیله مغز ترجمه می شوند .
مغز نیز به نوبه خود به اعضای دیگر بدن فرمان می دهد که چگونه با عوامل فشارزا سازگار شوند .

.
.
.
.
.
.
دستگاه لیمبیک : موسوم به «جایگاه هیجان ها»پیوندی نزدیک با دیانسفالون دارد ودر مرحله اول با هیجان ها و تظاهر رفتاری آنها درارتباط است.
به نظر می رسد که دستگاه لیمبیک مسئول ایجاد هیجان هایی مانند ترس،اضطراب و لذت در پاسخ یه هیجان ها و تظاهرات رفتاری آنها باشد .
چون هیجان ها نقش زیادی در پاسخ به فشار روانی ایفا می کنند،در بحث فیزیولوژی روانی ،دستگاه لیمبیک از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

.
.
.
.
.
.

دستگاه معدی –روده ای
فشار روانی اثر مهمی بر دستگاه معدی – روده ای دارد.
از آنجا که فشار روانی میزان بزاق دهان را کاهش می دهد،افراد اغلب قبل از سخنرانی در مقابل جمع آن چنان عصبی می شوند و دهانشان آنقدر خشک می شود که نمی توان حرف بزند.و چون ممکن است فشار روانی به انقباضات غیر قابل کنترل عضلات مری منجر شود،عمل بلع سخت می شود.
فشار روانی با افزایش میزان اسید کلریدریک می تواند زخم هایی در معده به وجود آورد.

فیزیولوژی روانی فشار روانی
مـــغــــز
دستگاه غدد درون ریز
دستگاه عصبی خود مختار
دستگاه قلبی -عروقی
دستگاه معدی – روده ای
عضلات
پوست

 

دانلود مستقیم فایل