پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (اخلاق در مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا – دریافت فایل

دالود فایل پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (اخلاق در مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا با موارد کلیدی پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش ,کتاب مدیریت فرایند آموزش محمدرضا سرمدی,خلاصه کتاب مدیریت فرایند آموزش,پاورپوینت کتاب مدیریت فرآیند آموزش,خلاصه کتاب مدیریت فرآیند آموزش

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (اخلاق در مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا

پاورپوینت-فصل-نهم-کتاب-مدیریت-فرآیند-آموزش-(اخلاق-در-مدیریت-آموزشی)-نوشته-محمد-حسین-صیف-و-محمد-رضا

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (اخلاق  در  مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن: 
مقدمه 
  پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهای غیرقانونی و غیرمسئولانه در  محیط های کاری توجه صاحب نظران و مدیران را به بحث اخلاق در سازمان معطوف  ساخته  است. اخلاق ملاک و معیار سنجش درستی یا نادرستی رفتار شخص نسبت به خود، دیگران  و جامعه تعریف می شود و از جمله مباحثی است که در یکی دو دهه اخیر مورد  تووجه دانشمندان و علمای مدیریت در جهان قرار گرفته و مقالات و کتابهای زیادی در این به رشته تحریر در آمده است. 
مدیران آموزشی از جهات مختلف با مسئله اخلاق در سازمان های آموزشی سروکار دارند و آن را یکی از بنیادی ترین مفاهیم در این زمینه می دانند. تمامی وظایف و رفتارهای مدیران آموزشی از جمله برنامه ریزی، تصمیم گیری، نظارت و کنترل، سازماندهی، و استفاده از شیوه های تشویق و تنبیه در آموزش بر تمامی جوانب ساختار نظام آموزشی به خصوص بر افکار و رفتار آتی و کنونی دانش آموزان تأثیرات مثبت و منفی می گذارد
دانلود فایل