پاورپوینت ایمنی راکتور های توان هسته ای (کینتیک راکتور )فصل 3 – فایل جدید

پاورپوینت, ایمنی ,راکتور های, توان ,هسته ای, (کینتیک راکتور ),فصل, 3,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 26اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

از آنجا که توان راکتور یکی از مهمترین فاکتورها جهت تعیین میزان خسارت وارده بر نیروگاه در طی یک حادثه می با شد، در این فصل به مباحث زیر می پردازیم : به دست آوردن معادله کینتیک راکتور یک گروهی به دست آوردن معادله پوینت کینتیک بررسی اثرات فیزیکی در طی گذارها

آهنگ تغییر تعداد نوترونها در حجم = آهنگ تولید – آهنگ مصرف

منابع تولید نوترون : راههای مصرف نوترون :

منبع خارجی با قدرت جذب با آهنگ

شکافت نشت با آهنگ

– نوترونهای آنی

– نوترونهای تأخیری

فهرست مطالب و اسلایدها:

به دست آوردن معادله کینتیک یک گروهی

تفسیر فیزیکی معادلات کینتیک با استفاده از کمیتهای زیر امکان پذیر است:

معادلات کینتیک مستقل از مکان:

تأ ثیر پارامترهای قلب بر k:

نمودار تغییرات راکتیویته بر حسب پریود

راکتیویته خطی

حادثهstart up

 

دانلود مستقیم فایل