فایل تحقیق مقایسه صورتهای مالی شرکت کاشی پارس ونیلو – به روز شده

فایل تحقیق مقایسه صورتهای مالی شرکت کاشی پارس ونیلو – به روز شده

تحقیق مقایسه صورتهای مالی شرکت کاشی پارس ونیلو در حجم 33 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست به شرح زیر:

بخشی از متن:
شرکت کاشی سرامیک پارس (سهامی عام ) به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده وطی شماره 17249 مورخ 14/2/1352 در اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت براساس نامه شماره 110 مورخ 20/1/1374 سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. براساس نامه شماره 47578/3458/600 سازمان صنایع ملی ایران ،شرکت کاشی پارس به اسناد نامه شماره 31/16/210/14 مورخ 11/2/1359 وزارت امور اقتصادی ودارائی مشمول بند (ج) قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران شناخته شده ومتعاقبا به موجب رای مورخ 14/12/1368 هیئت پنج نفری موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران باپرداخت قسمت عمده مطالبات بانک صنعت ومعدن شرکت از مشمولیت بند (ج) قانون مزبور خارج شده است. سپس در سال مالی 1369 با پرداخت مطالبات بانک صنعت ومعدن ، تسویه حساب صورت گرفته واز دارایی های شرکت فک رهن به عمل آمده است . شرکت در حال حاضر توسط هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام اداره می گردد.

فهرست مطالب:
تاریخچه فعالیت شرکت پارس
فعالیت اصلی شرکت
جایگاه شرکت در صنعت
انواع محصولات
سرمایه و ترکیب سهامداران
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت نقدشوندگی سهام وکیفیت افشاء اطلاعات شرکت
تاریخچه فعالیت شرکت نیلو
فعالیت اصلی شرکت
جایگاه شرکت در صنعت
انواع محصولات
سرمایه و ترکیب سهامداران
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت نقدشوندگی سهام وکیفیت افشاء اطلاعات شرکت
فصل دوم
مقایسه ای برصورت های مالی شرکت پارس ونیلو
نتیجه کلی
در مورد شرکت پارس
در مورد شرکت نیلو

صورتهای مالی ,شرکت پارس,شرکت نیلو,سرمایه و ترکیب سهامداران,شرکت از منظر بورس اوراق بهادار,وضعیت نقدشوندگی سهام وکیفیت افشاء اطلاعات شرکت,تاریخچه فعالیت شرکت نیلو,فعالیت اصلی شرکت,جایگاه شرکت در صنعت,تحقیق مقایسه صورتهای مالی شرکت کاشی پارس و

 

دانلود مستقیم فایل