فایل مقاله کوتاه ميوه هاي گرمسيري ونيمه گرمسيري – به روز شده

فایل مقاله کوتاه ميوه هاي گرمسيري ونيمه گرمسيري – به روز شده

ميوه هاي گرمسيري ونيمه گرمسيري

مركبات

تا ريخچه
مركبات ازقرون گذشته وگويا بوسيله پرتقاليها به ايران آورده شده ودر ابتدا درجنوب كه محيط مناسبي براي رويش آن به شمار مي رود كاشته شده و از اين جهت نام پرتقال را بروي يكي از گونه هاي آن گذاشتند.
اكنون كشور ايران در مقام هفتم توليد مركبات در جهان است.
بومي قسمت هاي جنوب شرق آسيا و كشورهاي چين و اندونزي و مالزي است.
مشخصات مركبات
مركبات از راسته granilas وتيره Rutaceae و زير تيره Aurantioidae است.
زير تيره مركبات داراي 33 جنس و203 گونه است كه مركبات خود شامل 3 جنس هستند:
1- poncirus :اين گونه درختچه اي است به ارتفاع 3 تا 4 متر تنها نوع مركبات كه هر سال خزان دارد و به سرماي 20- درجه مقاوم است بخاطر برگهاي سه برگچه ايش به آن نارنج سه برگ ميگويند ميوه آن كوچك و تلخ بعنوان پايه كاربرد دارد.
2- Fortunella :درختچه اي است كوتاه، برگهاي ريز و ميوه گرد و كشيده كه به Kumquat معروف است و اين جنس به همراه پوشش به مصرف مي رسد.
3- سيتروس Citrus
شامل كليه مركباتي كه مي شناسيم و شامل گونه هاي زير است:
1- پرتقال Citrus aurantium

مقاله, کوتاه, ميوه, هاي, گرمسيري, ونيمه, گرمسيري

 

دانلود مستقیم فایل