پاورپوینت مدیریت استراتژیک – فایل جدید

استراتژی,استراتژیک,مدیریت,مدیریت استراتژیک,پاورپوینت مدیریت استراتژیک

برای اجرای استراتژی‌ها باید از ابزار زیر بهره گرفت:
ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها
هماهنگ‌سازی مهارت‌ها، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی
ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان
اجرای موفقیت آمیز استراتژی به همکاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیاز دارد.

» فهرست مطالب:
مقدمه
استراتژی
مدیریت استراتژیک
ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک
مزایای مدیریت استراتژیک
فرآیند مدیریت استراتژیک
تحلیل وضعیت
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
ارزیابی استراتژی
موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک
منابع

 

دانلود مستقیم فایل