بررسی و دانلود فایل پاورپوینت تئوري گاز ساده (75 اسلاید)

بررسی و دانلود فایل پاورپوینت تئوري گاز ساده (75 اسلاید)

سيستم گازهاي در حال حرکت,,,سيستم هاي گازي متشکل از مولکول هاي با حرکت داخلي, ,,بررسي حالت هاي داخلي مولکول هاي تک اتمي,,,مولکول هاي دو اتمي, ,,اثرات ارتعاشي,,,مولکول هاي چند اتمي

دانلود فایل