پاورپوینت درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدار – فایل جدید

پاورپوینت درمان شبکه اي, قرارداد مشروط, درمان دادگاه مدار ,پاورپوینت, درمان, شبکه اي, قرارداد, مشروط, درمان ,دادگاه, مدار ,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 26 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

اهداف کلي :
آشنائي با شيوه هاي درمان نگهدارنده غير داروئي.
ميزان موفقيت در درمان را افزايش مي دهد. ميانگين دو تا سه برابر
روشهاي متنوع تري را در دو درمان غير داروئي مي آموزيد
پيگيري هاي درماني بهتري انجام مي دهيد.

درمان شبکه اي Network Therapy
شبکه درماني ابتدا توسط Galenter در 1996 آزمايش شد
بعنوان شيوه اي براي بازتواني است.
شبکه اي از دوستان و اعضاء خاص خانواده يک سيستم حمايتي و افزايش انگيزه ايجاد مي کنند.
اعضاء شبکه جزء سيستم درمانند و خودشان مورد درمان قرار نمي گيرند (تفاوت با خانواده درماني)
هدف : رسيدن سريع بيمار به پرهيز کامل و پيشگيري از عود و افزايش سازگاري با زندگي بدون مواد
درمان شبکه اي …. ادامه
عود با روشهاي معمول ترک بالاست.
روشهاي 12 قدمي از جمله N.A براي همه مناسب نيست
طولاني و گران بودن روشهاي بازتواني بستري
بهتر است بيمار در محيط خود و با عوامل خطر ساز درمان حمايت شود.
درمان شبکه اي …. ادامه
روش گالانتر آن بود که در ماه اول هر هفته يک جلسه تشکيل داد. سپس جلسات را کم کرد تا پس از يک سال هر دو ماه يک بار جلسه تشکيل مي شد.
اعضاء شبکه 2 تا 3 تفر بودند : همسر، دوستان، والدين يا خواهر و برادر
چه کساني به درمان شبکه اي نياز دارند ؟

مهمترين مشکل درمان اعتياد :
Relapse
Loss of Control
يکي از مدلهاي توجيه کننده عود Conditional Withdrawal
شرطي شدن و بروز علاقه به مصرف درحاليکه از نظر فيزيکي نيازي ندارند.
براي مثال پاسخ به صدا، بو، موقعيت و ساير خاطرات که باعث Craving مي شود.

 

دانلود مستقیم فایل