تحقیق هویت فمنیستی در برنامه درسی – فایل جدید

هویت فمنیستی, فمنیسم و هویت ان,فمنیسم و برنامه درسی,تحقیق هویت فمنیستی در برنامه درسی

پاورپوینت با موضوع:

هویت فمنیستی در برنامه درسی

فمنیسم بویژه از نقطه نظر تعلیم و تربیت و برنامه درسی بسیار مهم است زیرا بیش از نیمی از دانش اموزان و مربیان را زنان تشکیل میدهند. و به عنوان یکی از ……

تعداد صفحه: 5

فهرست مطالب:

مفهوم فمنیسم

فمنیسم و برنامه درسی

زمینه تاریخی

اندیشه های فمنیستی

 

دانلود مستقیم فایل