پاورپوینت نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی – فایل جدید

برنامه ریزی درسی دکتر مهر محمدی, نظریه های برنامه ریزی درسی دکتر مهرمحمدی,دیدگاههای برنامه ریزی درسی,نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

پاورپوینت با موضوع :
نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی

در دیدگاه موضوعی تاکید بر چگونگی رشد و توسعه دانش در حوزه های گوناگون ،انعطاف لازم برای توجه به تفاوتهای فردی ،فنون اموزش مستقیم،موضوعات اجباری و …….
تعداد اسلاید : 161

فهرست:

دیدگاه رفتاری
دیدگاه موضوعی
دیسیپلین
دیدگاه اجتماعی
دیدگاه رشد گرا
دیدگاه فرایند شناختی
و غیره…….

 

دانلود مستقیم فایل