پاورپوینت کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (روش فنون و تدریس) دکتر حسن شعبانی – فایل جدید

روش فنون و تدریس, مهارتهای اموزشی و پرورشی, مهارتهای اموزشی,پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روش فنون و تدریس),پاورپوینتکتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (روش فنون و تدریس) دکتر حسن شعبانی,یادگیری,ارتباط و تدریس

پاورپوینت با موضوع :
پاورپوینت کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی (روش فنون و تدریس) دکتر حسن شعبانی

مهارتهای آموزشی و پرورشی
یادگیری تغییرات در رفتار بالقوه فردی عملکرد تبدیل رفتار بالقوه به بالفعل به عبارتی عملکرد حاصل یادگیری و قابل مشاهده و اندازه گیری است در یادگیری عواملی …..
تعداد اسلاید: 373

فهرست:

یادگیری
ارتباط و تدریس
مهارتهای اموزشی پیش از تدریس
فعالیتهای ضمن تدریس
مهارتهای اموزشی بعد از تدریس

 

دانلود مستقیم فایل