دانلود گزارش کاراموزی در شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی – فایل جدید

کاراموزی رایگان در شرکت حسابداری وحسابرسی,کاراموزی شرکت خدمات مالی,کاراموزی شرکت خدمات حسابرسی

گزارش کاراموزی در شرکت حسابداری و حسابرسی در 148 صفحه به صورت ورد و قابل ویرایش برای دانشجویان حسابداری و مالی که دوره کاراموزی خود را در شرکت های حسابداری و حسابرسی که خدمات حسابداری و حسابرسی ارائه میدهند تهیه شده است گزارش کاراموزی مربوطه در مهر ماه 97 ویرایش شده است و کلیه جداول حقوق و دستمزد ،بیمه،مالیات،بیمه و… بر اساس سال 97 تهیه شده است گزارش کاراموزی در شرکت خدماتی ارائه دهنده خدمات حسابداری کلیه امور مربوط به شرکت ها ائم از تهیه دفاتر رسمی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل ،تهیه صورت های مالی شرکت ها برای ارائه به اداره مالیاتی و افراد ذینفع ،تهیه گزارشات فصلی و تهیه لیست های حقوق و بیمه و مالیات و… و همچنین دفاع از حقوق شرکت ها در ادارات مالی و بیمه و دادگاه های حقوقی از وظایف این شرکت ها محسوب میگردد. گزارش کاراموزی مجموعه ای از آموخته های یک دانشجو رشته حسابداری ست که دوره کاراموزی خود را در یکی از این شرکت ها گذرانده است که در 4 فصل تهیه گردیده است و بتوجه به اپدیت کردن این گزارش کاراموزی در مهرماه 97

نیازی به اپدیت کردن جداول محاسبات مالیاتی و بیمه ,افزایش حقوق سالانه کارگران و کارمندان شرکت ها ندارد. برای آشنایی با آموخته ها در این گونه شرکت ها فهرست مطالب بانضمام برش های از متن کاراموزی در زیر آورده شده است

فهرست مطالب

فصل اول 1

آشنايي کلی با مکان کارآموزی 1

مقدمه 2

خدمات مالی و حسابداری اهم 3

اهم انجام امور مالیاتی 3

فصل دوم 4

هدف از تاسیس مجموعه و نوع ارائه خدمات 4

شرح وظایف حسابداری 6

1-جمع آوری اسناد 6

2- اطمینان از صحت صدور اسناد 7

4- صدور اسناد 7

5- ورود اطلاعات به سیستم 8

6- بالانس حسابها 8

7- نظارت و کنترل 8

8- تهیه آمار و اطلاعات 9

9- سایر 9

10- عملیات پایان سال 10

انواع حسابداری 11

1-…………………. حسابداری مالی: 11

۲-حسابداری دولتی: 11

۳-حسابداری قیمت تمام شده: 11

۴-حسابداری مدیریت: 11

۵-حسابداری هزینه: 11

نکاتی در رابطه با صورت های مالی 12

فصل سوم 15

تشریح روند کار و ارائه خدمات 15

1 ) جمع آوری اسناد ومدارک مثبته : 16

2 ) تجزیه وتحلیل اسناد ومدارک مثبته : 17

3 ) سند حسابداری : 17

نمونه ای از ثبت سند حسابداری 20

1) ثبت سرمایه گذاری اولیه : 20

2) ثبت دریافت وام : 20

3) ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و… 20

4) ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی: 20

5) ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ): 21

6) ثبت برداشت : 21

7) ثبت فروش دارایی ها : 21

8) ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه : 21

9) ثبت پیش پرداختها : 22

10) ثبت پیش دریافت ها : 22

11) ثبت سرمایه گذاری مجدد: 22

4) دفتر روزنامه : 23

5 ) دفتر کل: 23

6 ) دفترمعین : 23

7) مانده گیری از حسابهای دفتر کل : 23

8 ) تراز آزمایشی : 23

9 ) اصلاح حسابها : 24

10) ترازآزمایشی اصلاح شده : 25

11) صورت سود وزیان : 25

12) صورت سرمایه : 26

13) ترازنامه : 27

14) بستن حسابهای موقت : 27

15) تراز اختتامی : 27

16) بستن حسابهای دائمی : 27

17) تراز افتتاحی در سال مالی جدید : 27

18) افتتاح حسابهای دائمی درسال مالی جدید : 28

دلایل نگهداری دفاتر روزنامه و کل 28

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی 29

دریافت وپرداخت 30

طبقه بندی حساب ها 31

– طبقه بندی حسابها به حسابهای دائمی و موقتی 32

– طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی و اسمی 33

– طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی ، شخصی و اسمی 33

فهرست جامع کدینگ کامل حساب‌های یک مؤسسه تولیدی و صنعتی 34

حساب‌های ترازنامه 34

استفاده کنندگان ازصورتهای مالی 41

استفاده کنندگان درون سازمانی : 42

استفاده کنندگان برون سازمانی : 42

سرمایه گذاران 43

اعطاء کنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی : 43

فروشندگان کالاها و خدمات ( بستانکاران( : 43

مشتریان : 43

دولت : 44

سایر استفاده کنندگان : 44

سرمایه گزاران بالقوه : 44

کارگزاران بازار سرمایه : 45

جامعه : 45

سیستم حقوق ودستمزد 46

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد 48

حقوق پایه (حقوق مبنا) 49

مدت کار: 50

کار روز و کار شب : 51

کار مختلط : 51

کار نوبتی : 51

اضافه کاری : 52

عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار: 53

پاداش افزایش تولید: 53

فوق العاده مأموریت : 54

حق اولاد و عائله مندی : 54

تعطیلات و مرخصی ها 55

جدول حقوقی سال 97 58

کسورات حقوق و دستمزد 59

کسورات توافقی : 59

پیش پرداخت : 60

کسورات قانونی : 60

جدول معافیتی مالیاتی سال97 61

61

اجرائیات : 62

بیمه 62

حق بیمه : 63

بیمه بیکاری 65

مالیات 66

مالیات های مستقیم : 67

مالیات های غیر مستقیم : 67

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن 67

درآمد مشمول مالیات حقوق 68

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق 68

سیستم های حقوق و دستمزد 68

سیستم های مبتنی بر زمان 69

سیستم های پارچه کاری 69

طرح های مبتنی بر پاداش 69

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : 69

ثبت تنظیم لیست: 69

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد : 70

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : 71

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد 72

حقوق پایه: 72

حق اولاد97 72

بن کارگری97 72

حق مأموریت: 72

اضافه کاری: 72

پاداش: 73

جمع حقوق و مزایا: 73

دستمزد اضافه کاری: 73

غیبت: 74

مالیات 74

مالیات های مستقیم : 75

مالیات های غیر مستقیم : 75

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن 75

مستمر: 75

غیر مستمر: 76

درآمد مشمول مالیات حقوق 76

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق 76

سیستم های حقوق و دستمزد 76

سیستم های مبتنی بر زمان 77

سیستم های پارچه کاری 77

طرح های مبتنی بر پاداش 77

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : 77

ثبت تنظیم لیست: 78

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد : 78

ثبت پرداخت : 79

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : 80

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد 81

Sheet لیست حقوق ودستمزد: 81

حقوق پایه: 81

حق اولاد: 81

بن کارگری: 81

حق مأموریت: 81

اضافه کاری: 82

پاداش: 82

جمع حقوق و مزایا: 82

مساعده: 82

Sheet دستمزد اضافه کاری و غیبت: 83

دستمزد اضافه کاری: 83

غیبت: 83

مالیات 84

مالیات های مستقیم : 84

مالیات های غیر مستقیم : 85

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن 85

مستمر: 85

غیر مستمر: 85

درآمد مشمول مالیات حقوق 86

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق 86

سیستم های حقوق و دستمزد 86

سیستم های مبتنی بر زمان 87

سیستم های پارچه کاری 87

طرح های مبتنی بر پاداش 87

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : 87

ثبت تنظیم لیست: 88

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد : 88

ثبت پرداخت : 89

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : 90

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد 91

Sheet لیست حقوق ودستمزد: 91

حقوق پایه: 91

حق اولاد: 91

بن کارگری: 91

حق مأموریت: 91

اضافه کاری: 92

پاداش: 92

جمع حقوق و مزایا: 92

مساعده: 92

Sheet دستمزد اضافه کاری و غیبت: 93

دستمزد اضافه کاری: 93

غیبت: 93

کاربرد رایانه در حسابداری 95

مدارک لازم برای تهیه اظهارنامه مالیاتی 96

مدارک مورد نیاز برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده 98

فهرست معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده 99

موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی 101

انواع مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آنها 101

جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی 104

جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر 104

درگزارشات فصلی سال 1396 چه بخش ‌هایی وجود دارد؟ 106

کار با نرم افزار پارسیان 107

حسابهاي كل 109

اضافه ، اصلاح ، حذف اطلاعات 110

حسابهاي معين 113

حسابهاي تفصيلی 119

تعریف گروه حساب ها 119

صدور سند حسابداری 121

اصلاح سند حسابداری 126

چاپ کلیه حساب ها (کل، معین،تفصیلی) همراه با گردش عملیات و مانده حساب 135

فرمول محاسبه سود و زیان 136

تعریف صورت مالی 138

صورت مالی 140

ليست بدهكاران 141

ليست بستانکاران 141

لیست بدهکاران و بستانکاران 141

ریز گردش حسابها 141

كاركرد حساب 142

کارت حساب گروهی 142

فصل چهارم 144

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات 144

نرم افزار پارسیان: 145

نرم افزار رافع7 145

قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد؛ 145

گزارشات سیستم حسابداری 146

امکانات سیستم چک و بانک 146

گزارشات سیستم چک و بانک 147

نرم افزاراکسل 147

پیشنهادات و نتیجه گیری 147

 

دانلود مستقیم فایل