پاورپوینت کارگاه مدیریت هیجان ها و کنترل خشم – فایل جدید

پاورپوینت کارگاه مدیریت هیجان ها و کنترل خشم,هیجان چیست؟,ضرورت مدیریت هیجانها,عوامل هیجانی

پاورپوینت کارگاه مدیریت هیجان ها و کنترل خشم
هیجان چیست؟  
هیجانها تا اندازه ای حالتهای عاطفی ذهنی هستند و باعث میشوند تا به شیوه خاصی احساس کنیم مثلا خشمگین یا شاد شویم.
هیجانها نوعی پاسخ فیزیولوژیکی هستند که بدن را برای سازگاری آماده میسازد
هیجانها پدیده هایی اجتماعی هستند و ارتباط ما را با دیگران تسهیل میسازد:
احساسهای ما به دیگران منتقل میکند
چگونگی پاسخدهی دیگران به ما را تنظیم میکنند
تعامل اجتماعی را آسان میسازد
و رفتار اجتماعی را ترغیب میکند

 

دانلود مستقیم فایل