پاورپوینت کتاب تحلیل رفتار متقابل (فصل پیش نویس ها) با فرمت pdf – فایل جدید

پاورپوینت کتاب تحلیل رفتار متقابل (پیش نویس ها),پاورپوینت تحلیل رفتار متقابل (پیش نویس ها),پاورپوینت پیش نویس ها,پیام های پیش نویس ممکن است به طورکلامی,غیرکلامی و یا ترکیبی

پاورپوینت کتاب تحلیل رفتار متقابل (فصل پیش نویس ها) با فرمت pdf

پیام های پیش نویس ممکن است به طورکلامی.غیرکلامی و یا ترکیبی از این دو.منتقل شوند.
پیامهای کلامی وغیرکلامی.هردو ممکن است شامل عناصر الگو برداری باشند.پیامهای کلامی پیش نویس می توانند به شکل دستورات یا اظهار نظر باشند.

 

دانلود مستقیم فایل