پاورپوینت مدیریت و کنترل کلاس – فایل جدید

پاورپوینت, مدیریت,پاورپوینت مدیریت و کنترل کلاس, کنترل, کلاس

پاورپوینت مدیریت و کنترل کلاس
 منظور از واژه کنترل در اینجا ، فرآیند اداره ی یک کلاس درس موفق و سازمان یافته است .کلاسی که موقعیت مناسبی برای رشد قابلیت های تک تک شاگردان فراهم کند و معلم کار یادگیری را تسهیل کند .
در این کلاس بچه ها می توانند در قبال رفتارشان احساس مسئولیت کنند ، نقش هایی را بپذیرند و تصمیمات آزادانه و آگاهانه ای را اتخاذ کنند .

 

دانلود مستقیم فایل