پاورپوینت درس اصول آموزش و ترویج تعاونی | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

پاورپوینت درس اصول آموزش و ترویج تعاونی

دریافت فایــل

پاورپوینت درس اصول آموزش  و ترویج تعاونی در قالب pptx و در حجم 42 اسلاید 

 مناسب برای دانشجویان مدیریت، جامعه شناسی شاخه تعاون و رشته های مرتبط 

بخشی از متن: 
آموزش  
آموزش فرایند ایجاد تغییرات موثر و کارآمد در رفتار افراد است . این تغییرات باید در نهایت برای کلیت سیستم اجتماعی مفید و مثمر ثمر باشند . 
پل لوگان آموزشی را موثر می داند که منجر به تغییرات در 4 مولفه زیر شود .
Knowledge 
Attitudes 
Skills (both Physical & Mental) 
Action
This aspect is known by the acronym „KASA’.
تاریخچه ترویج 
جیمز استورات را به عنوان پدر علم ترویج می دانند  که برای اولین بار در سال 1867 آموزش های عملی را برای گروههای همیار زنان و نیز مردان عضو اتحادیه های کارگری برگزار کرد . 
ولی به طور رسمی و آکادمیک موضوع ترویج در سال 1873توسط دانشگاه کمبریج و به منظور ارائه برخی آموزشهای دانشگاهی برای افراد غیر دانشجو مطرح گردید . از آن تاریخ تا کنون ترویج بعنوان یك نظام، رهیافتهای گوناگونی را در طول دهه‌های گذشته تجربه كرده است. یافته‌های حاصل از این تجربیات حاكی از آن است كه در رهیافت‌های جدید باید به برقراری ارتباط دو سویه و جلب مشاركت مردمی در برنامه‌های ترویج اهمیت بیشتری داده شود و فعالیتهای ترویجی زمینه ساز یاد گیری متقابل مروج ـ عضو باشند 
فهرست مطالب:
آموزش 
تاریخچه ترویج
واژه ترویج 
مفهوم ترویج 
انواع آموزش
تفاوت آموزش ترویجی و آموزش رسمی
فلسفه آموزش های ترویجی 
اهداف آموزش ترویجی
اصول آموزش های ترویجی 
كاركردهای نظام ترویج
نقش ترویج در تعاونی
زمینه فعالیتهای ترویجی 
كاركرد ترویج 
جایگاه ترویج در توسعه
مدل عمومی شکل گیری یک فعالیت تعاونی(چهار گام اساسی شروع یک فعالیت  تعاونی بعد از آموزش ترویجی )
آگاهی 
فهم مشکل 
تعهد 
عمل 
راهکارهای عملی برای جلب افراد برای همیاری بر مبنای چهار گام آموزش ترویجی(مدل چین)
نیاز به ترویج
تأثیر عوامل گوناگون بر ترویج تعاونی ها
و……

دریافت فایــل