پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمای گام به گام آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی (36 اسلاید) – فایل جدید

پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمای گام به گام آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی (36 اسلاید),,پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمای گام به گام آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی (36 اسلاید),فصل ششم برنامه های آموزشی برای گروه های آموزش مهارت های اج,,,

پاورپوینت فصل ششم کتاب  راهنمای گام به گام آموزش مهارت های اجتماعی در اسکیزوفرنی (36 اسلاید)
فصل ششم برنامه های آموزشی برای گروه های آموزش مهارت های اجتماعی


بخشی از متن:
آموزش مهارت های اجتماعی
استفاده از برنامه آموزشی موجود

توصیه میشود رهبران گروه ها مهارت هایی را تدریس کنند که با هدف ها و سطوح مهارت درمان جویانی که با آنان کار می کنند بیشترین ارتباط را دارد ، مهارت هایی وجود دارد که آنها را با مهارت های اجتماعی بنیادی تلقی می کنیم ، دشوارترین آنها یعنی بیان احساسات ناخوشایند بعد از یادگیری سایر مهارت ها و کسب تجربه بیشتر در گروه آموزش داده می شود

چهار مهارت اجتماعی بنیادی
گوش دادن به دیگران
درخواست کردن
بیان احساسات خوشایند
بیان احساسات ناخوشایند

1) گوش دادن به دیگران
مراحل به کار بستن مهارت
به شخص نگاه کنید
با تکان دادن سر یا گفتن چیزهایی مثل «آها» یا «خیلی خوب» «فهمیدم» این امکان را به او بهید که بفهمد به او گوش می دهید
آنچه را او گفته تکرار کنید

دارای 36 اسلاید جامع

 

دانلود مستقیم فایل