حمل و نقل

دانلود فایل آماده پاورپوینت زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری

دانلود فایل آماده پاورپوینت زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری

دانلود مستقیم

فایل جدید پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو

فایل جدید پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو با مشخصات وضعيت تجارت و ظرفيتهاي همکاري اقتصادي دوجانبه ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا,حجم تجارت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا ,دلایل حضورکم رنگ ایران در تامین نیازهای وارداتی اوراسیا,ظرفیت ها و مزیت های رقابتی جمهوریا اسلامی ا,,,

توضیحات:

پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازاراوراسیا با رویکرد مزیت های رقابتی و فرصت های پیش رو

پاورپوینت-دیپلماسی-اقتصادی-ایران-در-بازاراوراسیا-با-رویکرد-مزیت-های-رقابتی-و-فرصت-های-پیش-رو

 ورود
ایران به بازارهای جهانی

در
خصوص افزایش همکاری‌های اقتـصادی جمهـوری اسـلامی ایران از طریق همگرایی در
اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 در
چند سال گذشته دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگـی و
اهمیـت ژئوپلتیـک اعـضای آن و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی کشور از طریق همگرایی
اقتصادی منطقه‌ای از اهمیت فراوانی برخوردار است
.

به
باور کارشناسان؛ بعد از پایان جنگ سرد میزان گرایش به سوی منطقه گرایی در مناطق
مختلف در جهان رو به افزایش گذاشته و در این میان آسیای مرکزی یکی از مناطق
ژئواستراتژیک است کـه همـواره در کـانون توجـه کـشورهای مختلف قرار داشته است
.

همکاری
ایران با این بلوک اقتصادی با ارزش بیش از
۸۰۰ میلیارد دلار، نوید بخش توسعه تعاملات اقتصادی
متقابل کشورمان با کشورهای مختلف دنیا و به خصوص همسایگان است؛ به ویژه در شرایطی
 که دشمنان به‌
دنبال منزوی کردن ایران و قطع ارتباط اقتصادی و تجاری آن با دنیا هستند
.

حجم
بسیار زیاد تجارت و تعاملات
 

اهمیت
اقتصادی این اتحادیه به قدری است که با شکل‌گیری آن کشورهای مختلف علاقه خود را
برای عضویت ابراز کردند. میزان تجارت اتحادیه اوراسیا با کشورهای جهان حدود
۸۵۰ میلیارد دلار است. از این میزان ۳۳۱ میلیارد دلار مربوط به واردات است.

سهم
ایران از این میزان حدود
۲.۵
میلیارد دلار است که یک میلیارد و
۶۰۰
میلیون دلار واردات و
۸۲۳
میلیون دلار آن صادرات است‌. دست کم
۸۰ درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه
غلات و
۶۸ درصد
صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی به ویژه میوه و خشکبار است
.

از دیگر سو، اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با
اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، سبب شد گام مقدماتی به سوی تجارت آزاد با این کشورها
هموارتر از قبل شود

 

فهرست

ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اور آﺳﯿﺎ

تاریخچه

ﺗﺠﺎرت اﺗﺤﺎدﯾ اﻗﺘﺼﺎدي اوراﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن

رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ

ﻧﻘﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اورآﺳﯿﺎ

تاثیرموافقتنامه هاي تجارت ترجیحـی برتجارت بین المللی

موقعیت ژئوپلیتیـک، ژئواسـتراتژیک و ژئواکونومیـک جمهوری اسلامی ایران

حوزه های دیپلماسی اقتصادی

چالش هاي کارگزاري همکاري تجـاري ایـران و اتحادیـه اقتـصادي اوراسـیا

اتحادية اقتصادي اوراسيايي و منطقه گرايي ايران

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نگاه جغرافیایی

تفکیک محدوده های جغرافیایی اتحادیه اوراسیا

چالش های فراروی ایران در منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای

چالش های فراروی ایران در منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای

اتحادية اقتصادي اوراسيايي فرصتي مغتنم براي توسعة روابـط بـين المللـي ایران

کریدورهای ارتباطی و ژئوپلیتیک بنادر چابهار و گوادر

همگرایی‌هند- ایران‌و‌نقش‌ژئوپلیتیک بندر‌چابهار

پنچ بازیگر اصلی ژئواستراتژیک و در کنار آن پنچ محور ژئوپلیتیکی در منطقة
اورآسیا

چابهار »دروازة طلایی« هندیان برای ورود به کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS )و افغانستان

بندر چابهار به عنوان نقطة محوری و دروازه ای برای هندیان

کشورهای محصور در خشکی افغانستان و آسیای مرکزی فرصت مغتنمی برای توسعة ظرفیت
بندر چابهار

روابط تجاری، فرهنگی، و تمدنی هند با ایران، افغانستان، و کشورهای آسیای مرکزی

چابهار نماد همکاری و روابط دوجانبه هند و ایران

سرمایه گذاری گستردة چین در بندر گوادر و کریدور اقتصادی چین- پاکستان

قارة آسیا محور رشد اقتصاد جهانی

اتخاذ استراتژی های ژئو اکونومیک درکریدورهای ارتباطی

استراتژی اورآسیایی و ژئواکونومیک چین و هند

کریدور اقتصادی چین- پاکستان

نگرش اکونومیک درعصرجدید

فرﺻﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري

فرﺻﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدي

سیر تحول تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نقاط قوت و ظرفیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا

چالش­‌ها و نقاط ضعف اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کشور‌های اوراسیا

مزایای اقتصادی کریدور شمال-جنوب| چرا هند به ایران نیاز دارد؟

شاهراه های کریدور شمال جنوب

سهم ایران در بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا

حجم بازارکشور روسیه و مزینت های رقابتی ایران

ضعف در دانش تجارت بین‌الملل و کسب‌و‌کار‌ها

کشور‌های آسیای مرکزی کوچک اما پرظرفیت

وضعيت تجارت و ظرفيتهاي همکاري اقتصادي دوجانبه ايران و اتحاديه اقتصادي
اوراسيا

حجم تجارت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا

دلایل حضورکم رنگ ایران در تامین نیازهای وارداتی اوراسیا

ظرفیت ها و مزیت های رقابتی جمهوریا اسلامی ایران در اوراسیا

تاريخچه اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ساختار آن

ريشه نظري تکوين اتحاديه اقتصادي اوراسيا

اهداف ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ارکان اتحاديه اقتصادي اوراسيا

وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، 2018

مهمترين شاخصهاي اقتصادي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 2018

ارزيابي كلي از وضعيت تجارت خارجي كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا

.تجارت بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا /)تجارت درون منطقه اي  در سال 2018 
-(میلیون دلار)

تحلیل تجارت بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا /تجارت درون منطقه اي

وضعيت تجارت خارجي فدراسيون روسيه.

  تعداد 10 قلم عمده وارداتي فدراسيون
روسيه از ساير كشورهاي جهان در سال 2018

عمده کالاهای  وارداتی کشور روسیه

تركيب صادرات/اقلام عمده صادراتي كشور روسيه در سال 2018 به ساير کشورها

عمده کالاهای صادراتی روسیه

سهم کشورها از صادرات روسیه

وضعيت تجارت خارجي ارمنستان

وضعيت تجارت خارجي قزاقستان

واردات بلاروس ازکشورهای جهان

وضعیت تجارت خارجی قرقیزستان

توافقنامه تجاري تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي
عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا

وضعيت تجارت ايران با جهان به تفکيك واردات و صادرات

فرصت‌ها و چالش‌های ژئوپولیتیکی همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ابعاد همکاری‌های ژئوپولیتیکی ایران و اتحادیه اوراسیا

منافع ژئوپولیتیکی اورسیا برای ایران

منافع مشترک ژئوپولیتیکی ایران و اتحادیه

رقابت‌های ژئوپولیتیکی ایران و اتحادیه

موانع ژئوپلیتیکی همکاری ایران و اتحادیه

اهداف ایران

منافع آذربایجان و ترکیه

نقش ارمنستان

توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی؛ مبنای حضور قدرتمند ایران در اتحادیه اوراسیا

اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا

تسریع در توسعه بنادر و افزایش ظرفیت ناوگان کشتیرانی

   افزایش درآمدزایی ارزی

ایجاد فضای باز اقتصادی در شرایط تحریم

موانع و رقابت‌های ژئوپولیتیکی همکاری ایران و اعضای اتحادیه

فرصتهای‌تجاری ایران-اتحادیه‌اقتصادی‌اوراسیا

پتانسیلها

پیشینه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا

وسعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا

جمعیت در سال 2018

رشد جمعیت در سال 2018

. تولید ناخالص داخلی در سال 2018

  تولید ناخالص داخلی سرانه در سال
2018

وضعیت تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018

تجارت خارجی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018

بررسي روابط تجاري و اقتصادي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا

برخي مزيتهاي اقتصادي روسيه براي گسترش روابط اقتصادي با ايران

کالاهای وارداتی روسیه از ایران وجهان

ایران وارمنستان

قزاقستان

بلاروس

قرقيزستان

بررسي ساختار صادرات كشورهاي اتحاديه اوراسيا در تعامل با كاالهاي وارداتي
ايران

.اهميت استراتژيك كريدور شمال و جنوب در اقتصاد ايران

عناصر و شاخص های استراتژیکی ابرپروژه یک کمربند یک جاده

قرار گرفتن ايران در حلقه اتصال کريدور مهم شمال ـ جنوب

اهمیت کلیدی جمهوری اسلامی ایران در کریدور شمال -جنوب

اهمیت کريدور شمال ـ جنوب برای ایران

بنادر کريدور شمال ـ جنوب شامل

بندرچابهارزیرکریدوری مهم در کريدور شمال ـ جنوب  

مهم ترین موانع توسعه تجارت ميان ايران و کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا
 

اقدامات لازم  براي توسعه روابط تجاري
يا اتحاديه اقتصادي اوراسيا با تمركز بر روسيه،

پيشنهادهايی با هدف گسترش همکاري و مبادله تجاري و اقتصادي ايران با کشورهاي
عضو

اتحاديه اوراسيا

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجلس شوراي اسلامي

ب) كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا

راهکارهاي مشترک بين ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا

بهره برداري كامل از فرصت هاي موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اتحاديه
اقتصادي اوراسيا

ـ استفاده از ابزارهاي مصون از تحريم بهمنظور تسويه تراكنشهاي ارزي

جايگزين هاي مختلف براي سوئيفت

چالش های وابستگی به پیام رسان های خارجی

دانلود فایل

فایل جدید پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری

فایل جدید پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری با مشخصات نقش مشتری در زنجیره تامین,اهداف زنجیره تامین,مدل مستقیم کمپانی دل,تلاش کمپانی دل برای خرده فروشی

توضیحات:

پاورپوینت”زنجیره تامین نوین درکمپانی دل وپاسخ گویی به نیاز مشتریان با کمترین هزینه وبهترین تجربه خری

پاورپوینت”زنجیره-تامین-نوین-درکمپانی-دل-وپاسخ-گویی-به-نیاز-مشتریان-با-کمترین-هزینه-وبهترین-تجربه-خری

دراین  فایل مطالب ارزشمند
در زمینه بازاریابی مدیریت زنجیره تامین با رویکردی نو، مشتری محوری، شناخت
بازار وتوسعه راهبردهای بازاریابی ،بخش بندی بازارها ومشتریان از دیگاه
های صاحب نظر بازاریابی با
۱۳۹ اسلاید
ویژه ارائه می گرددو می تواندبرای مدیران کلیه کسب و کارها و سازمان های
تولیدی و خدماتی  ،همچنین دانشجویان کلیه رشته و کارمندان محترم در کلیه
صنوف و کلیه عزیزانی که راهبردهای
  بازاریابی را ارزشمند می دانند ؛قرار گیرد.

شرکت دل در یک نگاه

شاید بتوان این موضوع را از ویژگی‌های منحصربه‌فرد عصر جدید به‌شمار
آورد که شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و تجاری کوچک و نوپا با رشد
سریع و بهت‌آور خود، به‌عنوان رقیب جدی شرکت‌های بزرگ و باسابقه به میدان
می‌آیند و حتی در این رقابت سخت و پرتنش پیروز می‌شوند. نگاهی به فهرست
شرکت‌های برتر جهانی در حال حاضر و مقایسه آن با فهرست چنددهه گذشته
به‌خوبی گواه این واقعیت است. شرکت رایانه‌ای دل

(DELL CORPORATION) یکی از مثال‌ها و الگوهای مطرح در این زمینه است.
شرکتی که تنها دو دهه پیش با همت و جدیت و خلاقیت جوانی ۱۹ ساله و گریزان
از درس و دانشگاه، تنها با سرمایه ۱۰۰۰‌دلار شکل گرفت و به‌سرعت با ابداع
روش فروش مستقیم اینترنتی رایانه و سیستم‌های آن به شرکتی چند‌میلیارد
دلاری با بیش از ۶۰‌هزار کارمند در ۱۵۰‌کشور جهان تبدیل شد.

تاریخچه شرکت «دل» بر پایه یک مفهوم ساده شکل گرفت؛ فروش مستقیم
سیستم‌های رایانه‌ای به مصرف‌کننده. گرچه مایکل دل در سال‌های پیش از ۱۹۸۴
که شرکت را با این دید تاسیس کرد عملا با فروش تمبر یا روزنامه آن را
آزموده و به آن دل بسته بود. پس از آن با خرید دستگاه‌های رایانه و بازکردن
آن و به هم ریختن و تعویض و تبدیل اجزای آن، دستگاه جدید را برای فروش
عرضه می‌کرد.

مایکل دل دریافته بود که با حذف واسطه‌های فروش و عــــرضه مستقیم
رایانه به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند سریع‌تر و ارزان‌تر خدمات خود را به
مشتری ارائه دهد. او همین رویکرد بی‌واسطه‌بودن را در شــــاکله سازمانی که
تاسیس کرد به‌کار برد.

دراین  فایل مطالب ارزشمند
در زمینه بازاریابی مدیریت زنجیره تامین با رویکردی نو، مشتری محوری، شناخت
بازار وتوسعه راهبردهای بازاریابی ،بخش بندی بازارها ومشتریان از دیگاه
های صاحب نظر بازاریابی با
۱۳۹ اسلاید
ویژه ارائه می گرددو می تواندبرای مدیران کلیه کسب و کارها و سازمان های
تولیدی و خدماتی  ،همچنین دانشجویان کلیه رشته و کارمندان محترم در کلیه
صنوف و کلیه عزیزانی که راهبردهای
  بازاریابی را ارزشمند می دانند ؛قرار گیرد.

شرکت دل در یک نگاه

شاید بتوان این موضوع را از ویژگی‌های منحصربه‌فرد عصر جدید به‌شمار
آورد که شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و تجاری کوچک و نوپا با رشد
سریع و بهت‌آور خود، به‌عنوان رقیب جدی شرکت‌های بزرگ و باسابقه به میدان
می‌آیند و حتی در این رقابت سخت و پرتنش پیروز می‌شوند. نگاهی به فهرست
شرکت‌های برتر جهانی در حال حاضر و مقایسه آن با فهرست چنددهه گذشته
به‌خوبی گواه این واقعیت است. شرکت رایانه‌ای دل

(DELL CORPORATION) یکی از مثال‌ها و الگوهای مطرح در این زمینه است.
شرکتی که تنها دو دهه پیش با همت و جدیت و خلاقیت جوانی ۱۹ ساله و گریزان
از درس و دانشگاه، تنها با سرمایه ۱۰۰۰‌دلار شکل گرفت و به‌سرعت با ابداع
روش فروش مستقیم اینترنتی رایانه و سیستم‌های آن به شرکتی چند‌میلیارد
دلاری با بیش از ۶۰‌هزار کارمند در ۱۵۰‌کشور جهان تبدیل شد.

تاریخچه شرکت «دل» بر پایه یک مفهوم ساده شکل گرفت؛ فروش مستقیم
سیستم‌های رایانه‌ای به مصرف‌کننده. گرچه مایکل دل در سال‌های پیش از ۱۹۸۴
که شرکت را با این دید تاسیس کرد عملا با فروش تمبر یا روزنامه آن را
آزموده و به آن دل بسته بود. پس از آن با خرید دستگاه‌های رایانه و بازکردن
آن و به هم ریختن و تعویض و تبدیل اجزای آن، دستگاه جدید را برای فروش
عرضه می‌کرد.

مایکل دل دریافته بود که با حذف واسطه‌های فروش و عــــرضه مستقیم
رایانه به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند سریع‌تر و ارزان‌تر خدمات خود را به
مشتری ارائه دهد. او همین رویکرد بی‌واسطه‌بودن را در شــــاکله سازمانی که
تاسیس کرد به‌کار برد.

دانلود فایل

فایل جدید پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره

فایل جدید پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره با مشخصات داستان برند UPS, بزرگ‌ترین برند حمل‌ونقل کالا در جهان,تاریخچه‌ی تأسیس,توسعه کسب وکاریوپی اس,استراتژی تبلیغات در سال های میانی قرن بیستم,سیاست‌های رازداری در شرکت یو‌پی‌اس,تغییردر استراتژی تبلیغات

توضیحات:

پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره

پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک-درشرکت-یو-پی-اس-رهبرجهانی-در-تحویل-بسته-های-مشتریان-و-شاهکارمدیریت-زنجیره

پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس.رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیره تامین کارآمد

داستان برند UPS؛ بزرگ‌ترین برند حمل‌ونقل کالا در جهان

UPS یکی از قدیمی‌ترین برندهای فعال در صنعت ‌حمل‌و‌نقل جهانی است که امروز در شاخه‌های گسترده‌ی آن، به‌عنوان بازیگری بزرگ شناخته می‌شود.

یو‌پی‌اس (United Parcel Service) شرکتی آمریکایی با حوزه‌ی فعالیت بین‌المللی است که در حوزه‌ی حمل‌ونقل کالا فعالیت می‌کندمدیریت زنجیره‌ی تأمین و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز در حوزه‌ی اهداف استراتژیک این شرکت قرار دارد. مرکز مدیریت UPS در سندی اسپرینگز جورجیا قرار دارد.

برند یو‌پی‌اس امروز باارزش‌ترین برند حوزه‌ی حمل‌ونقل در جهان محسوب می‌شود. کسب‌وکار آن‌ها، لقب Big Brown را یدک می‌کشد و آمار حمل‌ونقل بسته توسط بخش‌های مختلف آن، سالانه به میلیاردها بسته‌ی پستی می‌رسد. باوجود آن که فعالیت‌های یو‌پی‌اس در سرتاسر جهان توسعه یافته‌اند، بخش اعظمی از تمرکز و درآمد آن‌ها به ایالات متحده‌ی آمریکا معطوف می‌شود. سیستم تحویل در تا در آن‌ها در آمریکا، تقریبا به تمامی آدرس‌های رسمی موجود در آن کشور خدمت‌رسانی می‌کند.

تاریخچه‌ی تأسیس

شرکت یو‌پی‌‌اس در سال ۱۹۰۷ توسط یک جوان ۱۹ ساله به‌نام جیمز کیسی در سیاتل تأسیس شد. در آن زمان، کسب‌وکار آن‌ها یک سرویس پیام‌رسانی متشکل از ۶ دوچرخه به‌تام American Messenger Company بود. او از همان ابتدا، سیاست‌های شرکت خود را به‌نوعی ترسیم کرد که به‌نوعی در مالکیت کارمندان باشد. کیسی برای کسب درآمد در شرکت جدید خود، انواع پیام‌های تلگرافی، نهار گرم و پیام‌ها و بسته‌های گوناگونی را جابه‌جا می‌کرد.

اولین تلاش‌ها برای توسعه‌ی کسب‌وکار در خارج از منطقه‌ی تأسیس، در سال ۱۹۱۹ و با خرید شرکتی در اوکلند کالیفرنیا انجام شد. در آن سال‌ها، شرکتی با همان نام در سان‌فرانسیسکو فعالیت می‌کرد و در نتیجه، تغییر نام برای شرکت تحت مدیریت کیسی، اجتناب‌ناپذیر بود. نام جدیدی که برای شرکت انتخاب شد، نام کنونی یعنی United Parcel Service بود. پس از تصویب نام جدید، مناطق دیگر همچون لس‌آنجلس، سان‌فرانسیسکو، سن‌دیگو و پورتلند در اورگان، میزبان UPS شدند. توسعه‌ی فعالیت به ساحل شرقی آمریکا نیز در دهه‌ی ۱۹۳۰ و شروع خدمات تحویل کالا در نیویورک سیتی انجام شد. در همان سال، دفتر مرکزی شرکت نیز به نیویورک منتقل شد.

استفاده از هواپیماهای مسافربری برای حمل‌ونقل بسته، از سال ۱۹۲۹ وارد سیاست‌های کاری UPS شد. این زیرمجموعه با نام United Air Express شروع به کار کرد. البته، با شروع رکود بزرگ تاریخی آمریکا، برنامه‌ها برای توسعه‌ی هوایی با مشکل مواجه شده و آن زیرمجموعه تعطیل شد. به‌هرحال برنامه‌های یو‌پی‌اس برای ورود به بازار حمل‌ونقل هوایی، تا دهه‌ی ۱۹۵۰ بخ تعویق افتاد. چالش بعدی دیگر برای یو‌پی‌اس آن بود که شهروندان به‌مرور بیشتر صاحب خودرو می‌شدند و خودشان، کالاهای خریداری شده از خرده‌فروشی‌ها را حمل می‌کردند. این روند، باعث کاهش درآمد شرکت در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۴۰ شد.

تقسیم بندی، هدف گذاری، موقعیت یابی در استراتژی بازاریابی UPS –

تقسیم بندی به شرکت در درک گروه های مختلف مشتریان، نیازهای متغیر آنها و فرصت های در حال ظهور در بازارهای فعلی و بالقوه صنعت کمک می کند. از استراتژی تقسیم بندی جمعیتی به منظور ارائه موثر راه حل های لجستیکی به شرکت ها در صنایع مختلف و مشتریان خرده فروشی استفاده می کند. هر مشتری، فرد یا کسب و کاری به خدمات پیک که یو پی اس ارائه می کند نیاز دارد. از این رو، تقسیم بندی جمعیتی بهترین گزینه برای آن است.

UPS به گروه متنوعی از بخش‌های مشتریان، مانند مشاغل و افراد خدمات می‌دهد. از این رو بازارهای هدف متفاوتی بر اساس مصرف بالقوه خدمات آنها دارد. به همین دلیل است که از استراتژی هدف گذاری متمایز استفاده می کند.

یک استراتژی موقعیت یابی مبتنی بر ارزش توسط UPS به منظور ایجاد تصویری از ارائه دهندگان راه حل های لجستیکی در ذهن مشتریان بالقوه استفاده می شود.

چشم انداز – ‘استقرار عملیات مبتنی بر فناوری، ارائه راه حل های منحصر به فرد و خاص برای مشتری، گسترش شبکه جهانی ما و ارائه خدمات به نیازهای مصرف کنندگان نهایی در سراسر جهان’

مزیت رقابتی در استراتژی بازاریابی یو پی اس

سبد محصولات/خدمات گسترده: مجموعه راه حل های تدارکات و زنجیره تامین به شرکت کمک کرده است تا به طور رقابتی به مشتریانی که نیازهای در حال تحول را دارند خدمت کند، به ویژه مشتریان حساب های بزرگ (MNC و ارگان های دولتی) و ایجاد هم افزایی در سراسر خط لوله تحویل ارزش با استفاده از فرصت های فروش متقابل.

حضور جهانی: فعالیت در بیش از 200 کشور و منطقه در سراسر جهان با شبکه ای از 240 هواپیمای جت UPS، 315 هواپیمای اجاره ای یا اجاره ای کوتاه مدت و 2100 پرواز روزانه، این شرکت را قادر به ایجاد یک شبکه گسترده از طریق هوا، زمین و قابلیت های لجستیک حمل و نقل اقیانوس

ماتریس BCG در استراتژی بازاریابی UPS –

UPS در واحدهای تجاری استراتژیک (SBU) مانند گزارش بسته، کارگزاری گمرک، گزارش زنجیره تامین و حمل و نقل، خدمات توزیع، حمل و نقل پستی UPS نوآوری، حمل و نقل UPS و سرمایه UPS فعالیت می کند.

در حال حاضر، ترسیم هر کسب و کار یو پی اس به صورت جداگانه و تقسیم آنها به چهار ربع دشوار است زیرا اطلاعات داخلی کافی در مورد نام تجاری نداریم. با این حال، اگر بخواهیم UPS را به عنوان یک تجارت ترسیم کنیم و عملکرد آن را در برابر صنعت بررسی کنیم، UPS در ماتریس BCG به عنوان ستاره ها طبقه بندی می شود. این به این دلیل است که سهم بازار بسیار خوبی دارد در حالی که نرخ رشد بازار نیز بالا است. .

استراتژی توزیع در استراتژی بازاریابی UPS

سیستم توزیع یکپارچه UPS کل فرآیندهای لجستیک و توزیع را کنترل می کند که از تحویل قبل از فروش، ذخیره سازی، تحویل از طریق ناوگان هواپیما و وسایل نقلیه به تعداد زیادی مکان و در مورد لجستیک معکوس بدون تحویل شروع می شود.

شبکه توزیع جهانی آن متشکل از فناوری پیشرفته لجستیک، راه حل های زنجیره تامین، انبارهای بزرگ در مناطق در حال ظهور و همچنین توسعه یافته، سیستم حمل و نقل چند وجهی جدا از ناوگان خدمات پیک هوایی است.

ارزش ویژه برند در استراتژی UPS –

UPS در فهرست 2000 شرکت برتر فوربس در رتبه 146 و در فهرست با ارزش ترین برند جهان طبق مجله فوربس رتبه 41 را به خود اختصاص داده است. ارزش آن به روش ارزش بازار 93 میلیارد دلار (تا می 2016) بوده است.

این شرکت با سیستم‌های رتبه‌بندی آژانس‌های جهانی معتبر از برندهای مستقل مانند بهترین برندهای جهانی اینتربرند، با ارزش‌ترین برندهای جهانی BrandZ میلوارد براون، نظرسنجی سالانه مدیر عامل شرکت Rittenhouse Rankings، صادقانه و فرهنگ مرتبط بوده است. این برند مخفف قابلیت اطمینان، اعتماد، خدمات با کیفیت و نوآوری خدمات است. ظاهر متمایز وسایل نقلیه آن هویت اصلی برند است.

تحلیل رقابتی در استراتژی بازاریابی یو پی اس

UPS ارائه دهنده مجموعه ای از محصولات و خدمات در صنعت حمل و نقل، مدیریت زنجیره تامین است و بنابراین با شرکت های محلی، منطقه ای و بین المللی در بخش های مربوط به تجارت رقابت می کند.

برخی از رقبای آن عبارتند از Deutsche Post، Fed-EX، خدمات TNT، YRC در سراسر جهان و غیره که در بخش هایی مانند حمل و نقل موتوری، حمل و نقل کالا، پیک هوایی، پیک آبی و بسیاری دیگر با شرکت رقابت می کنند. همچنین با شرکت هایی در صنایع فرابازار مانند فناوری، شرکت های مالی و زنجیره تامین رقابت می کند.

تحلیل بازار در استراتژی بازاریابی یو پی اس

تغییر سبک زندگی، نوسان قیمت نفت، نوسان نرخ ارز، مقررات دولتی، هزینه بالای زیرساخت ها و رقابت بین صنعتی بر شرکت های فعال در این صنعت تأثیر می گذارد.

فناوری پیشرفته، راه‌حل‌های لجستیک و یکپارچه‌سازی سیستم و فرآیند چیزی است که صنعت را به طور گسترده هدایت می‌کند.

تحلیل مشتری در استراتژی بازاریابی UPS-

UPS که بزرگترین شرکت تحویل بسته در جهان است به مشتریان در بخش های خرده فروشی و همچنین بخش های تجاری به مشاغل که شامل شرکت های کوچک، MNC ها و سازمان های دولتی می شود خدمات می دهد. در سال مالی 2015-2016 به بیش از 10 میلیون مشتری در سراسر جهان خدمات ارائه کرده است.

از طریق تدارکات سفارشی و راه حل های زنجیره تامین که با استانداردهای سرویس دهی بهبود یافته مقرون به صرفه هستند، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند.

فهرست :

داستان برند UPS؛ بزرگ‌ترین برند حمل‌ونقل کالا در جهان

تاریخچه‌ی تأسیس

اولین تلاش‌ها برای توسعه‌ی کسب‌وکار در خارج از منطقه‌ی تأسیس

استفاده از هواپیماهای مسافربری برای حمل‌ونقل بسته

راه اندازی سرویس حمل‌ونقل فرد به فرد

حفظ بازارانحصاری

تغییر مدیریت در میانه‌ی قرن بیستم

توسعه کسب وکاریوپی اس

استراتژی تبلیغات در سال های میانی قرن بیستم

سیاست‌های رازداری در شرکت یو‌پی‌اس

تغییردر استراتژی تبلیغات

تغییر سیاست‌های پستی آمریکا، تهدیدی برای UPS بود

تغییردربخش بسته‌بندی و مرتب‌سازی کالاها

مدیریت تعارض

توسعه‌ی جهانی و تشدید رقابت

چالش فعالیت به دلیل مشکلات فرهنگی و زبانی

استفاده از تغییر قوانین حمل و نقل در راستای سودآوری

FedEx رقیبی سرسخت برای یو پی اس

شیوه‌ی محافظه‌‌کارانه‌ی مدیریت یو‌پی‌اس

رقابت جدی یو‌پی‌اس با فدکس

رویکرد یو‌پی‌اس به‌سمت سیستم‌های مدرن

بزرگ‌ترین کمپین‌های تبلیغات تلویزیونی تاریخ یو‌پی‌اس

رخدادهای مهم برای یو پی اس

برندسازی وتغییرلوگودر یو پی اس

احساس مسئولیت یو‌پی‌اس به رخدادهای آینده‌نگرانه

استفاده از فناوری برای بهبود خدمات دریو پی اس

یوپی اس برترین برنددر فوربز

UPS Logistics شاهکاری از مدیریت زنجیره تامین کارآمد

مدل تحویل «مستقیم به فروشگاه

«ابر» در حال محاسبه یک پوشش نقره ای برای لجستیک

استراتژی بازاریابی یو پی اس  

تقسیم بندی، هدف گذاری، موقعیت یابی در استراتژی بازاریابی UPS –

مزیت رقابتی در استراتژی بازاریابی یو پی اس

ماتریس BCG در استراتژی بازاریابی UPS –

استراتژی توزیع در استراتژی بازاریابی UPS –

ارزش ویژه برند در استراتژی UPS

تحلیل رقابتی در استراتژی بازاریابی یو پی اس –UPS

استراتژی بازاریابی و آمیخته بازاریابی United Parcel Service (UPS) (4Ps)

استراتژی تبلیغات و ارتقاء خدمات واحد بسته یو پی اس

یوپی اس رهبر جهانی درصنعت تحویل  بسته های مشتریان

رقبای منطقه ای و جهانی یو پی اس

رویکرد تحلیل نیروهای پنج نیروی پورتربرای راه حل های زنجیره تامین UPS

چارچوب نیروهای پنج گانه پورتر چگونه در توسعه استراتژی ها استفاده می شود؟

راه حل های زنجیره تامین UPS PESTEL / PEST / STEP Analysis & Solution / 

اهمیت تجزیه و تحلیل PESTEL در مدیریت استراتژی و فرآیند برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل SWOT، رقبا و USP

شبکه بازار محصول

استراتژی رشد عمومی

توسعه محصول در Ansoff Matrix چیست؟

تنوع در ماتریس Ansoff چیست؟

4راهبرد تنوع بخشی یوپی اس

تجزیه و تحلیل 5C سرویس بسته واحد (A) چیست

C5های تحلیل بازاریابی

تجزیه و تحلیل شرکت – 5C از بازاریابی

تحلیل و راه حل زنجیره ارزش پورتربرای یو پی اس

رویکرد تحلیل زنجیره ارزش برای یو پی اس

نیروهای پورتر پنج و زنجیره ارزش پورترپورتر

مزیت رقابتی یو پی اس

مراحل کلیدی در تحلیل زنجیره ارزش پورتر

فعالیت های زنجیره ارزش – فعالیت های اولیه و فعالیت های پشتیبانی

  رویکرد تحلیل برای یو پی اس VRIO / VRIN

چارچوب / مدل VRIO چیست؟

تجزیه و تحلیل VRIO سرویس بسته واحد (A)

چهار جزء VRIO مورد استفاده در تجزیه و تحلیل United Parcel Service (A)

تحلیل اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی چیست و چگونه با مطالعه موردی ‘United Parcel Service (A)’ مرتبط است؟ 

سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

چهار عامل حیاتی که مدیران در Ups Parcel می توانند برای نوآوری ارزش استفاده کنند .

تفاوت بین استراتژی اقیانوس آبی و استراتژی اقیانوس سرخ چیست؟

استفاده از تحلیل اقیانوس آبی

چارچوب شش مسیر برای یوپی اس

چگونه و چه زمانی از ماتریس BCG / ماتریس سهم رشد استفاده کنیم؟

چهار جزء / ربع ماتریس BCG / ماتریس سهم رشد چیست؟

منابع و آخذ

دانلود فایل

فایل جدید پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها

فایل جدید پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها با مشخصات داستان برند فِدکس Fedex,شناسایی نیاز و ارائه راهکار در فدکس,مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فدکس,استراتژی بازاریابی فدکس (FEDEX ),مزیت رقابتی در استراتژی بازاریابی فدکس

توضیحات:

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جها

پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک-در-شرکت-حمل-ونقل-فدکس-با-رویکرد-پیوند-خلاقیت-بابزرگترین-ناوگان-کارگوی-جها

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جهان

دراین  فایل مطالب ارزشمند در زمینه حمل و نقل و ارسال بسته های پستی از دیگاه های صاحب نظر بازاریابی با 283اسلاید ویژه ارائه می گرددو می تواندبرای مدیران کلیه کسب و کارها و سازمان های تولیدی و خدماتی ،همچنین مدیران فروش و بازاریابی ،اساتید دانشگاه ها دانشجویان کلیه رشته ها و کارمندان محترم در کلیه صنوف و کلیه عزیزانی که بازاریابی مخاطبان را ارزشمند می دانند ؛قرار گیرد.

 محورهای اصلی

. استراتژی بازاریابی درشرکت  حمل و نقل فدکس

  توسعه بازار و محصول با رویکرد ماتریس آنسوف

    مزیت های رقابتی در شرکت حمل و نقل فدکس

     بررسی شرکت فدکس با رویکرد ماتریس 5 نیروی پورتر

     بررسی شرکت فدکس با رویکرد ماتریس SWOT

      بررسی شرکت فدکس با رویکرد ماتریس VIRO

     بررسی شرکت فدکس با رویکرد ماتریس PESTEL

     بررسی شرکت فدکس با رویکرد ماتریس BCG

   بررسی شرکت فدکس با رویکرد استراتژی بازاریابی

بررسی شرکت فدکس با رویکرد بخش بندی بازار

   بررسی شرکت فدکس با رویکرد زنجیره تامین هوشمند و منعطف

     

 

     

     

 

     

 

مخاطبین

۱) کسانی که به دنبال یادگیری یک مهارت کاری در زمینه حمل ونقل هستند

۲) مدیرانی که کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اند

۳) کارشناسان بازاریابی شرکتها و سازمانها

۴) مدیران استارت آپی که در تلاش برای رشد سریع کسب و کار خود هستند

۵) کارافرینانی که به دنبال اجرای مفاهیم بازاریابی هستند

۶)سئو کارانی که میخواهند حرفه ای تر عمل کنند

۷) اساتید محترم دانشگاه برای تدریس با مثال های مورد و ماتریس های تخصصی

۸)دانشجویان عزیز برای ارائه پژوهش و کارتحقیقی با مثال های موردی و تخصصی و ماتریس های کاربردی

و تمام وبمسترانی که به دنبال رشد سایت و کسب و کار خود هستند

 

داستان برند: FedEX، پیوند خلاقیت با بزرگ‌ترین ناوگان کارگوی جهان

 

فدکس که بیشتر با برند FedEx شناخته می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران حوزه‌ی لجستیک است که با دراختیار داشتن ناوگانی متشکل از  ۶۸۸ فروند هواپیما، روش‌هایی نوین را پایه گذاشته است

ایرانی کارت بنر

فدکس (FedEx) از جمله‌ی سه شرکت بزرگ در حوزه‌ی لجستیک در سطح جهان است که با در پیش گرفتن روش‌های خلاقانه تحولات بزرگی را در حوزه‌ی ارسال کالا رقم زده است. فدکس را باید هلدینگی مشتمل بر شرکت‌هایی نظیر فدکس اکسپرس، تی‌ان‌تی اکسپرس، فدکس گراند، فدکس فرایت و فدکس سرویس بدانیم که در مجموع کسب و کار لجستیک این هلدینگ را تشکیل می‌دهند. هر یک از زیر مجموعه‌های این شرکت حوزه‌ای را پوشش داده‌اند. تی‌ان‌تی اکسپرس وظیفه‌ی حمل و نقل بسته‌های کوچک در حوزه‌ی بین‌الملل را بر عهده دارد. فدکس اکسپرس تمرکز خود را روی بسته‌هایی قرارداده که باید در یک محدوده‌ی زمانی مشخص به دست گیرنده برسند. فدکس فرایت وظیفه‌ی حمل بسته‌های بزرگی را بر عهده دارد که باید با استفاده از کشنده‌ها و کامیون‌ها انتقال یابند. فدکس گراند که در ایالات متحده‌ی آمریکا و کانادا فعال است، انتقال زمینی بسته‌ها را بر عهده دارد. فدکس سرویس نیز در حوزه‌ی فروش، بازاریابی، ارتباطات و پشتیبانی از سایر کسب و کارها را بر عهده دارد

کسب و کار در فدکس

برندشناسی برند فدکس

فدکس در آغاز کار، تنها چهارده هواپیمای کوچک داشت و امروز با بیش از پانصد و شصت هواپیمای خود بزرگترین ناوگان هوایی حمل و نقل دنیا را در اختیار دارد.

چرا فدرال اکسپرس ؟
شرکت به این دلیل فدرال اکسپرس نام نهاده شد تا کلمه فدرال القا کننده علاقه شرکت به فعالیت در سراسر کشور آمریکا باشد. دلیل دیگر این نامگذاری به موافقتنامه ای مربوط می شود که قرار بود با بانک مرکزی ایالات متحده منعقد شود.

هر چند که آن قرارداد به سرانجامی نرسید ولی این نام انتخاب گردید، چرا که اسمیت اعتقاد داشت نام فدرال اکسپرس، برای جلب توجه عامه مردم بسیار مناسب است و همچنین به خاطر سپاری آن نیز آسان است.

از همان آغاز، فدکس می خواست شرکت اصلی حمل کالاهای با اهمیت باشد. هر چند که فدکس در آغاز رقیبی نداشت ولی تا سال ۱۹۷۵ نیز سودی بدست نیاورد. اما در اواخر سال ۱۹۹۵، فدکس کاملاً جا افتاده بود و نرخ رشد سالانه اش به چهل درصد رسید.

هسته مرکزی برند فدکس 
ایده خطوط سریع السیر که ۱۵۰ سال تا ۲۰۰ سال قبل در آمریکا شکل گرفته بود هسته مرکزی برند فدکس را تشکیل می دهد. خطوط مذکور برای انتقال کالاهای بسیار مهم، با مسئولیت یک متولی معین و در مدت زمان مشخص، ایجاد شده بودند. این مفهوم در قلب کسب و کار فدکس جا گرفته است. تمرکز برند فدکس بر حمل سریع السیر است. همچنین امنیت و قابل اعتماد بودن، تداعی گرهای عمومی و مهم فدکس اند.

جایگزینی فدکس با فدرال اکسپرس 
به مرور، مشتریان کلمه خلاصه شده “فدکس” را به جای فدرال اکسپرس مورد استفاده قرار دادندهمچنین این عبارت به عنوان فعل نیز مورد استفاده قرار گرفت و فدکس کردن به معنی ارسال یک شبهِ، به کار می رود. نهایتاً شرکت در سال ۱۹۹۴ تصمیم گرفت که برندش را از فدرال اکسپرس به فدکس تغییر دهد.

ورود فدکس به بازارهای جهانی (  کسب و کار در فدکس   )
در اوایل دهه نود، شرکت پا به عرصه بازارهای جهانی گذاشت و تصمیم گرفت برندش را مدرن کند. به زودی فدکس دریافت برای رسیدن به این هدف باید تلاش های زیادی انجام دهد.

بنابراین یک بازسازی اساسی در هویت برند شرکت را آغاز نمود. تحقیقات حاکی از این بود که در بسیار از موارد، واژه های مخففی که فدکس برای محصولات و خدماتش بکار می برد، باعث شده بود مشتریان بسیاری خدمات فدکس را به درستی درک نکنند.

سیستم نامگذاری جدید فدکس 
به منظور اصلاح نظام نامگذاری، فدکس سیستم نامگذاری جدیدی را ایجاد نمود که از برند فدکس به علاوه کلمات کامل (و نه مخفف) فرآیندها، کالاها و یا خدمات تشکیل می شد. این اقدامات برندینگ مجدد، باعث اصلاح موفقیت آمیز پورتفولیو برند قدیمی ناکارآمد فدکس شد.

در سال ۲۰۰۰، فدکس دومین اصلاح را در هویت شرکت انجام داد و نامش را به فدکس اکسپرس تغییر داد. هدف از این اقدام جایگاه یابی بهتر در بازار بود.

چرا که UPS (رقیب فدکس) لوگو خود را تغییر داده بود و با برندینگ مجدد خود، حوزه فعالیت های خود را افزایش داده بود.. لذا برای رقابت با UPS – که حوزه فعالیت خود را از حمل و نقل زمینی گسترده تر نموده و به حمل هوایی نیز روی آورده بود خدمات فدکس نیز می باید فراتر از خدمات تحویلی هوایی یک شبهِ می شد و می بایست حمل زمینی را نیز شامل می گردید.

توسعه برند فدکس (  کسب و کار در فدکس  )
فدکس به منظور گسترش و متنوع کردن فعالیت هایش، اقدام به خرید شرکت های مختلفی نمود. از طرفی برای متمرکز کردن پورتفولیو خدمات شرکت و همچنین اجرای استراتژی خانه برند، تمام برندهای شرکت های خریداری شده، برندینگ مجدد شدند.

امروزه شرکت فدکس، شرکت های مختلفی را تحت یک برند در سراسر جهان هدایت می کند و از طرفی این شعار “مستقل فعالیت کنید، دسته جمعی رقابت کنید و با تشریک مساعی مدیریت کنید”- را سرلوحه ی کار شرکت های مختلف قرار داده است. این شیوه ای است که اطمینان می دهد همه شرکت های زیرمجموعه می توانند از مزایای قوی ترین و مورد اطمینان ترین برند جهان یعنی فدکس بهره مند گردند.

تقسیم بندی بازار فدکس 
باید گفت فدکس عملکرد خود را، بهترین کانال ارتباطی می داند. از طرفی بر خلاف بسیاری از برندها که یا صرفاً بر بازار مصرف کنندگان نهایی تمرکز می کنند یا بر بازار مشتریان صنعتی، فدکس به هر دو نوع مشتری توجه دارد. هدف اصلی بازار صنعتی تجاری است ولی برای اطمینان از رهبر بودن برند در همه جا، فدکس در بازار مصرف کنندگان نیز به فعالیت می پردازد.

ارتباطات بازاریابی فدکس (  کسب و کار در فدکس  )
همه ی شیوهای ارتباطی تبلیغات، تبلیغات مستقیم، حامی شدن، نیروی فروش و به کار گرفته می شوند تا به تصویر و شهرت برند فدکس کمک شود. حفظ شهرت و تصویر برند فدکس، دارای بالاترین اولویت می باشد، چرا که با ارزش ترین دارایی شرکت است.

عبارت “آسوده باشید، این فدکس است” یکی از شعارهای موفق فدکس بود که در برنامه های تبلیغاتی سال ۲۰۰۵ به کار رفته و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. عناصر ارتباطی شامل تلویزیون، روزنامه و مجلات، رادیو و تبلیغات اینترنتی می باشد.

از طرفی فدکس کسب و کارهای کوچک را نیز هدف قرار داده است. بدین ترتیب برنامه های بازاریابی، کسب و کارهای کوچک را هدف قرار گرفته و ارسال کننده پیام مشترکی هستند. پیامی که بیان می کند خدمات فدکس برای رفع نیازهایشان، به آنان کمک می کند.

تبلیغات فدکس 
فدکس در تبلیغات تا حدی صاحب سبک بوده و تبلیغاتش دارای طنزهای مناسبی است. تبلیغات تلویزیونی، صحنه های خنده داری از حوادث کسب و کارهای کوچک را مورد استفاده قرار داده و به گونه ای حرفه ای مطالب کلیدی را به مخاطب انتقال می دهد.

اطلاعاتی که در قالب سرگرمی و تفریح ارائه می گردد بیشتر در ذهن مردم می ماند. لازم به ذکر است که بررسی ها نشان می دهد واکنش مالکان کسب و کارهای کوچک به این برنامه های بازاریابی بسیار مثبت بوده است.

حامی شدن فدکس برای افزایش سهم بازار (  کسب و کار در فدکس )
بیش تر مشتریان فدکس را مردان بین ۲۵ تا ۵۵ ساله تشکیل می دهند. نمایش برند در مکان هایی که این گروه از مشتریان بیشتر رفت و آمد دارند، از اهداف کلیدی می باشد. به همین علت، شرکت به مدت سه سال حامی لیگ راگبی آمریکا بود. همچنین از مسابقات اتومبیل رانی نیز حمایت نمود و در این برنامه حمایت، از شعار “هر روز، مسابقه سرعت است” استفاده کرد.

فدکس از روش حامی شدن، زیاد استفاده می کند. ویژگی هایی مانند سرعت، کار گروهی، و دقت در بزرگترین شرکت حمل و نقل سریع السیر از ارزش بالایی برخوردار است. همین خصوصیات در فعالیت هایی که شرکت، حامی آن می شود بسیار برجسته است .

این باعث ایجاد نوعی پیوند در ذهن مخاطب بین آن ویژگی ها و فدکس می شود. شرکت این ابزار بازاریابی را فرصتی برای پیشرفت خود می داند و حتی از حامی شدن به عنوان فعالیت هماهنگ کننده آمیخته بازاریابی استفاده می کند. همچنین از این رویکرد برای استراتژی تهاجم به بازارهای جدید استفاده می نماید و بدین ترتیب نرخ رشد خود را افزایش می دهد.

برخی اوقات شانس به فدکس رو آورده و صرفاً به واسطه سناریو فیلم، شرکت و / یا برند فدکس در فیلم ها نمایش داده شده است. فدکس در سال ۲۰۰۳ در یک فیلم سینمایی به نام دور افتاده بی هیچ هزینه ای به نمایش در آمد و از این راه سود فراوان برد. در واقع می توان گفت این فیلم، یک فیلم تبلیغاتی دو ساعته از فدکس بود که مردم برای دیدن آن پول هم می پرداختند. از طرفی تعداد زیادی کامیون و هواپیمای فدکس وجود دارد که نام این شرکت را به نمایش می گذارند.

فهرست

داستان برند فِدکس Fedex

شناسایی نیاز و ارائه راهکار در فدکس

تبدیل شدن  به بزرکترین شرکت حمل و نقل کالاهای در جه یک پس از تاسیس

اصطلاح فدکس به عنوان یک فعل و به معنای “ارسال یک محموله ی شب هنگام” است.

10قانون موفقیت فدکس

درس هایی که باید از برند FedEx آموخت

انعطاف استراتژیک در حمل بسته های فدکس اکسپرس

تثبیت رهبری فدرال اکسپرس درصنعت حمل ونقل

داستان شکل گیری شرکت های موفق دنیا

بازاریابی پنهان: تبلیغاتی که ناخودآگاه شما را هدف می‌گیرند!

فدکس نجات بخش (FedEX)

راز برندهای معتبر Secrets of Brands

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فدکس

حمایت از مشتریان درفدکس

حمل و نقل  6×6

شش ناحیه حمل ونقل 6*6

فدکس و دنیای پساکرونا

استراتژی بازاریابی فدکس (FEDEX )

مزیت رقابتی در استراتژی بازاریابی فدکس

ماتریس گروه مشاوران بستون در استراتژی بازاریابی فدکس

ماتریس گروه مشاوران بستون در استراتژی بازاریابی فدکس

ارزش ویژه برند در استراتژی فدکس

استراتژی آمیخته بازاریابی فدکس

مقیاس پذیری در طراحی لوگوی حرفه ای به سبک فدکس

شعار تبلیغاتی فدکس

تشخیص عملکرد استراتژی های تدوین شده

موردکاوی تشخیص عملکرد: یو پی اس در برابر فدکس

نقش تحلیل مالی در عملکرد استراتژی های تدوین شده

پورت فولیوی محصول در فدکس

FEDEXدر عصر پیشرفت شرکت های لجستیکی همیشه برنده خواهد بود

داستان طراحی لوگوی فدکس توسط لیندون لیدر (Lindon Leader)

لوگوی فدکس در بیش از600شرکت هواپیمایی و30000شرکت حمل و نقل زمینی به کار گرفته شده است

لوگوی فدس یکی از 8لوگوی برتر35سال اخیر.

استراتژی بازاریابی مبتنی بر ارزش مشتری

بخش بندی بازاردر فدکس

تحلیل استراتژیک FedEx

تحلیل SWOT FedEx در محیط کسب و کار جهانی

تحلیل عوامل حیاتی موفقیت فدکس

ماتریس BCG برای فدکس

تجزیه و تحلیل PESTEL شرکت FedEx

کاربرد تحلیلVRIOدرشرکت فدکس

تجزیه و تحلیل نیروهای پنج نیروی پورتر شرکت فدکس

مزیت رقابتی تجارت Fedex

مدل کسب و کار FedEx – بینش عملیاتی و جریان های درآمد

آنچه در آینده برای فدکس در انتظار است

زنجیره تامین درفدکس

مدیریت استراتژیک شرکت فدکس

ماتریس آنسوف در شرکت فدرال اکسپرس

شرکت FedEx از ماتریس Ansoff برای رشد موفق بین المللی استفاده می کند


دانلود فایل

فایل جدید پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

فایل جدید پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی با مشخصات چارچوب زنجیره ارزش پورتر,مدل ۷ اس مکنزی در DHL,,سبک مدیریت و رهبریDHL,,ماتریس آنسوف در DHL

توضیحات:

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت-مدیریت-استراتژیک-در-شرکت-دی-اچ-ال-غول-آلمانی-آمریکایی-صنعت-حمل-و-نقل-بین-المللی

این فایل با ۲۵۸ اسلاید تخصصی و تحلیل یافته های مدیریت استراتژیک در
شرکت حمل نقل دی اچ ال هست و در این فایل از یافته های اساتید محترم مدیریت
استراتژیک بازار یابی و حمل و نقل،همچنین از ترجمه متون تخصصی استفاده شده
است .

اگر جزء این چهار دسته از افراد هستید، این فایل برای شما بسیار مفید خواهد بود:

مدیران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ

مدیران و صاحبان استارتاپ ها

مدیران و مشاوران بازاریابی، برند، تبلیغات و فروش

کارشناسان حوزه بازاریابی و تبلیغات و برند

فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال مناسب چه کسانی است؟

۱) کسانی که به دنبال یادگیری یک مهارت کاری در زمینه دیجیتال مارکتینگ هستند

۲) مدیرانی که کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اند

۳)کارشناسان بازاریابی شرکتها و سازمانها

۴)مدیران استارت آپی که در تلاش برای رشد سریع کسب و کار خود هستند

۵) کارآفرینانی که به دنبال اجرای مفاهیم بازاریابی هستند

۶) سئو کارانی که میخواهند حرفه ای تر عمل کنند

۷)اساتید محترم دانشگاه برای تحلیل محیط بازاریابی و استراتژی بازاریابی  شرکت های جهانی

۸)دانشجویان گرامی برای ارائه طرح درسی و تحلیل در مورد شرکت های موفق  

و تمام وبمسترانی که به دنبال رشد سایت و کسب و کار خود هستند

 

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

 

 کمپانی آلمانی DHL در سال ۱۹۶۹، توسط آدرین دالسی،
لری هیل بلم و رابرت لین تاسیس شد. این شرکت بزرگ ترین کمپانی ارائه دهنده
خدمات حمل و نقل در دنیاست. اسم شرکت از حرف اول نام موسسان این کمپانی
گرفته شده. دی.اچ.ال ارائه خدمات حمل و نقل هوایی خود را یک شبه به وجود
آورد تا به این ترتیب در وقت و هزینه مشتریان خود صرفه جویی کند.

اما چه عواملی باعث شد که صنعت نسبتا نو پای خدمات حمل و نقل سریع، در
بریتانیا و به طور کلی در دنیا رایج شود؟ آینده این صنعت چه خواهد بود؟ در
طول سه دهه گذشته، خدمات حمل و نقل پر هزینه بوده و محدودیت وزنی وجود
داشت، از طرفی کالا ها عموما خیلی دیر به دست مشتری می رسید.

خــــدمــات دی.اچ.ال در کشور هایی مثل کوبا، روسیه، ایران، عراق، چین،
ویتنام و کره شمالی که به طور کلی از خدمات پستی محروم بودند، گسترش پیدا
کرد. دویچ پست در سال ۲۰۰۱، مالکیت بخش عظیمی از این کمپانی را صاحب شد و
در سال ۲۰۰۲ به طور کامل آن را خریداری کرد.

شکاف در بازار

در بازار حمل و نقل، شکاف قابل توجهی در رابطه با سرعت، اطمینان و مقرون
به صرفه بودن ارائه خدمات، وجود داشت. کمپانی دی.اچ.ال به وجود این شکاف
پی برد و همین شکاف، دلیل اصلی شکل گرفتن این شرکت بود.

شرکت هایی مثل دی.اچ.ال، پیش از هر چیزی به سریع رسیدن مدارک به دست
مشتریان اهمیت می دهند. با این وجود، کم کم سرعت تحویل دهی سایر محموله ها
نیز جزو اولویت های آنها قرار گرفت. بنابراین، تحویل دهی سریع و به موقع
کالا، جزو استراتژی های پخش این کمپانی قرار گرفت.

در طول دهه ۷۰، بانک ها و موسسات مالی، به دلیل طبیعت کسب و کارشان،
مشتری اصلی خدمات حمل و نقل سریع بودند. از آن زمان به بعد، نیاز به این
خدمت در تمام صنایع، چه در بخش تولید و چه در صنایع خدماتی، گسترش پیدا
کرد.

تثبیت بازار

در طول دهه ۸۰ میلادی، استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی، در بین برخی
شرکت ها رایج شده بود. به تدریج شرکت های بیشتری در زمینه استفاده از خدمات
حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری کردند. در سال ۱۹۸۲، ارزش جهانی بازار حمل و
نقل هوایی تنها ۰٫۵ میلیارد دلار بود، اما در اواخر همین دهه، ارزش آن رشد
کرده و به ۴٫۵ میلیارد دلار رسید.

این افزایش تقاضا، شرکت های خدمات حمل و نقل هوایی را بر آن داشت که
آگهی های تبلیغاتی جذابی با استفاده از پرواز های هواپیما های شرکت خود
تولید کنند. در سال ۱۹۸۰، دی.اچ.ال بریتانیا با ایجاد پایگاه هایی در
فرودگاه Heathrow و فرودگاه East Midlands  در سال ۱۹۸۹، به طلایه دار این
صنعت تبدیل شد.

پیشرفت فناوری نیز ازجمله عوامل تاثیر گذار در سرعت و کارایی خدمات پستی
بوده است. در همین راستا، طی سال ۱۹۸۱، شرکت دی.اچ.ال به طور کامل به
تجهیزات و فناوری های روز مجهز شد.

محصولات و خدمات دهی

امروزه اتحادیه اروپا، موسسات تجاری متعددی را داخل اروپا راه اندازی
کرده که بازار وسیعی در ۱۵کشور دارد. اتحادیه اروپا پیوند های تجاری متعددی
با بسیاری از همسایگانش برقرار کرده که سود دهی و منفعت دوجانبه ای برای
هر دوی آنها خواهد داشت.

کمپانی دی.اچ.ال بهترین خدمات تحویل دهی سریع را فارغ از بُعد مسافت، به
مشتریان اروپایی اش، ارائه می دهد. همین موضوع دی.اچ.ال را در جایگاه نخست
این صنعت قرار داده و به دلیل توجه همیشگی به مشتریانش، از سایر رقبا پیش
انداخته است. به دلیل توسعه فناوری و تقاضای گسترده در سراسر دنیا، محدوده
وسیعی از محصولات و خدمات در این زمینه، شکل گرفته است. دی.اچ.ال در ۶۰نقطه
اروپا خدمات رسانی دارد و با سرمایه گذاری ۶۰۰میلیون دلار، در پی افزایش
میزان تقاضا و پیشبرد فناوری و زیر ساخت های خود در اروپاست.

بزرگ ترین و پیشرفته ترین پایگاه این کمپانی در اروپا، پایگاه Brussels
Super Hub است که اغلب به عنوان درگاه دی.اچ.ال به اروپا قلمداد می شود.
زمانی که دی.اچ.ال، خدمات تحویل دهی فدرال را به عهده گرفت، وسعت این
پایگاه نیز افزایش پیدا کرد. این پایگاه در حال حاضر ۸۰هزار بسته پستی را
در ساعت دسته بندی کرده و بیش از یک هزار نیروی انسانی دارد.

خدمات دهی در ایالات متحده

در ایالات متحده، ناوگان هوایی شامل ۸۷ هواپیما است. در نوامبر سال
۱۹۹۵، درگاه بین المللی به ارزش ۲۰میلیون دلار در فرودگاه جان اف.کندی،
تاسیس شد. این درگاه به عنوان بزرگ ترین شبکه خدمات پستی بین الملل، جهت
حمل و نقل محموله ها بین آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و خاور میانه ایجاد
شد.

خدمات دهی در اروپای غربی

در پـــایگـاه هـــای دی . اچ . ال کـــــــه پخــش کــننده هــای مرکزی
و اصلی این کمپانی هستند، این شرکت تعدادی درگاه ایجاد کرده که از طریق
آنها با جایگاه های خود در سراسر دنیا، مرتبط است. امکانات درگاه دوبلین
توسعه و پیشرفت داشته، از طـــرفــی دی.اچ.ال با همکاری شرکت هواپیمایی
لوفتانزا، به دنبال ایجاد محلی برای ترانزیت کالا در فرانکفورت است.

دی.اچ.ال نخستین شرکت خدمات پستی هوایی بود که در بازار اروپای شرقی ظهور کرد.

کیفیت خدماتی که دی.اچ.ال در اروپای شرقی ارائه می کند با غرب اروپا
یکسان است. این شرکت از سال ۱۹۸۹، مبلغی معادل ۵۰میلیون دلار در بخش مرکزی و
شرقی اروپا سرمایه گذاری کرد تا به تعهدش در زمینه توسعه خدمات حمل و نقل
خود پایبند باشد. نیمی از این هزینه صرف توسعه سرمایه گذاری در صنعت
هوانوردی و آموزش کارکنان شده است.

محصولات اصلی

DOX یا ارسال بین المللی اسناد – خدمات پستی و تحویل منزل به منزل اسناد و کالا های غیر گمرکی.

WPX  یا ارسال بین المللی بسته های پستی  – خدمات تحویل دهی بین المللی برای کالا های گمرکی.

EUX  یا انجمن خدمات ارسال اروپا – تحویل منزل به منزل خدمات، کالا و اسناد در اروپا.

خدمات ارسال کالا های وارداتی – تحویل دهی منزل به منزل بار، از ۳۷ کشور به بریتانیا.

تحویل به موقع کالا

زمانی که موضوع حمل محموله های حساس و شکننده، برای مثال، کیت مخصوص
تشخیص سرطان به میان می آید، تمام جراحان سراسر اروپا، دی.اچ.ال را انتخاب
خواهند کرد. بعضی از این کیت ها بسیار شکننده هستند و باید مستقیما و طی ۷۲
ساعت به دست پزشکان برسند.

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

شامل تحویل گیری کالا، تحویل دهی منزل به منزل آن، انجام سریع و به موقع
مراحل اداری و نیز امکان پیگیری زمان رسیدن کالا به مقصد، از طریق اینترنت
است. امروزه تحویل دهی به موقع کالا ویژگی ای است که تمام شرکت های حمل و
نقل از آن پیروی می کنند. بنابراین شرکت دی.اچ.ال، شکاف بزرگی را که در
صنعت پست ایجاد شده بود از بین برد. نمونه آن تحویل دهی سریع و مطمئن کالا
های شکننده و آسیب پذیر مثل کیت تشخیص سرطان است.

داستان یک برند، دی اچ ال (DHL)

تاریخچه دی اچ ال

تاریخچه تاسیس

۱۹۷۱/ گسترشی جهانی

۱۹۷۹/ خدمت جدیدی در پست

ادامه فعالیت  شرکت پستی آلمان

۱۹۹۷/ عصر جهانی شدن

۱۹۹۸/ تاسیس آخرین مرکز پستی

۱۹۹۹/ خرید AEI و DANZAS

۲۰۰۳/ برند سازی جدید

سال های اخیر و وضعیت حال حاضر دی اچ ال

نوآوری، تحقیق و توسعه درDHL

همکاری نزدیکی با پیش گامان فناوری درشرکت DHL

توسعه ی خدمات و گسترش درشرکت DHL

لوگوی DHL نسخه اولیه

رنگ های حروف DHL

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

شکاف در بازار

تثبیت بازار

محصولات و خدمات دهی

خدمات دهی در ایالات متحده

خدمات دهی در اروپای غربی

تحویل به موقع کالا

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

چشم انداز و ماموریت

ماموریت شرکت DHL

اهداف شرکت DHL

گستره جغرافیایی DHL

حضورجهانی بی نظیرDHL

چهارعنصر اصلی ماموریت DHL

تجزیه و تحلیل SWOT DHL

رشد در کشورهای در حال توسعه

موقعیت مالی عالی

ضعف در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

فرصت ها در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

آنالیز ۵ نیروی پورتر درDHL

رقابت بین شرکت های موجود

پیامدهای ۵نیروی پورتر در DHL

DHL & FedEx: مقایسه و تجزیه و تحلیل

ماتریس TOWS برای DHL

ماتریس TOWS برای FedEx

تجزیه و تحلیل رقابتی – مدل پنج نیروی پورتر

استراتژی های بازاریابی DHL

چالش ها و یادگیری برای FedEx و DHL

تحلیل و راه حل کارت امتیازی متوازن DHL Worldwide Express/

استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

مزایای روش کارت امتیازی متوازن چیست؟

تجزیه و تحلیل و راه حل DHL Worldwide Express PESTEL / PEST / STEP

اهمیت تجزیه و تحلیل PESTEL در مدیریت استراتژی و فرآیند برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل VRIO DHL Worldwide Express

رویکرد تحلیل Pro VRIO / VRIN به مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

چهار جزء VRIO مورد استفاده در تحلیل DHL Worldwide Express

  استراتژی بازاریابی DHL

اهداف انواع مختلف استراتژی های بازاریابی درDHL

پنج مرحله فرآیند استراتژی بازاریابی

استراتژی اقیانوس آبی درDHL

سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

چهار عامل مهمی که مدیران در Dhl در سراسر جهان می توانند برای نوآوری ارزش استفاده کنند

تفاوت بین استراتژی اقیانوس آبی و استراتژی اقیانوس سرخ چیست؟

نحوه استفاده DHL از اقیانوس آبی

نقشه راه DHL برای استفاده از اقیانوس آبی

چارچوب شش مسیر برای Dhl در سراسر جهان

ترکیب بازاریابی DHL Worldwide Express –

۱۲ عنصر اصلی ترکیب بازاریابی نیل بوردن

ادغام ۱۲ عنصر از فعالیت های بازاریابی در ۴ps

۴P ترکیب بازاریابی DHL

۴ مرحله مدیریت محصول به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی

مدل ۶M استراتژی ارتباطات بازاریابی برای Casename

بازاریابی ایمیلی برای Dhl در سراسر جهان

ماتریس BCG برای DHL  

استراتژی های منابع انسانی در DHL Express  وFedex

مدیریت منابع انسانی در فدکس و دی اچ ال

استراتژی های DHL Express و FedEx در رابطه با تئوری های منابع انسانی

مدیریت دارایی مشتری DHL در آسیا

مدل ۷ اس مکنزی

مدل ۷ اس مکنزی در DHL

سبک مدیریت و رهبریDHL

ماتریس آنسوف در DHL

DHL از ماتریس Ansoff برای رشد موفقیت آمیز بین المللی استفاده می کند

چارچوب زنجیره ارزش پورتر

۵نیروی پورترو زنجیره ارزش پورتر

تحلیل و راه حل زنجیره ارزش DHL Worldwide Express Porter

مقایسه شرکت در زنجیره ارزش مطالعه موردی DHL Worldwide Express با زنجیره ارزش صنعتPresent vs Alternative Value Chain –

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

فعالیت‌های پشتیبانی در زنجیره ارزش جهانی Dhl چیست؟

معیارها و KPIهایی که باید هنگام تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی اکسپرس DHL اجتناب کنید

 

دانلود فایل

بررسی و دانلود فایل برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي

بررسی و دانلود فایل برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي

مقاله برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي,برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي, اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي,برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح

دانلود فایل

فایل برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي – به روز شده

فایل برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي – به روز شده

افزايش شتابان تعداد تصادفات رانندگي ومتعاقباً افزايش مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخير،توجه بسياري از مسئولين وبرنامه ريزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگي و مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخيربه طور فاجعه آميزي افزايش يافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذيري بر مناسبات اقتصادي واجتماعي کشورشده است.
مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سالهاي اخيرباتوجه به ابعاد وسيع مسئله چندان که بايد مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقيقي در مورد هزينه هاي اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي نشده است.با توجه به آثار منفي که اين مرگ وميرها در بلند مدت مي تواند بر اقتصاد کشور به جاي گذارد لزوم کنترل اين مرگ وميرها نيز ضرورت پيدا خواهدکردوبراي شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهي از بار اقتصادي اين مرگ وميرها برپيکرة اقتصادي کشور ضرورتي انکار ناپذير خواهد داشت.تحقيق حاضر تلاشي است در جهت رسيدن به اين اهداف وبرآورد بار اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگي تهديدي جدي براي سلامتي انسانها در سراسر دنيامي باشد.در کشورهاي توسعه يافتة صنعتي راهکارهاي مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسيت بررسي شده است ولي در کشورهاي درحال توسعه اينگونه نيست (Soori&Nagavi,p:1).
اميد به زندگي در بدوتولد يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي آيد و يكي از اهداف برنامه ريزان براي توسعه, افزايش اميد به زندگي در بدو تولد است. شاخص هاي تعيين كننده اميد به زندگي دربدو تولد , ميزان هاي مرگ‌ و مير ويژه سني مي باشد. هر چه ميزان‌هاي مرگ‌ و مير در سنين پايين مخصوصاً سنين زير 5 سال كمتر باشد اميد به زندگي روبه فزوني خواهد گذاشت و مرگ‌و مير در سنين 5 سال در كشور ما تا حد زيادي تحت كنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته دارد. عامل مهم ديگري كه اميد به زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد مرگ‌ و مير جوانان و افراد ميانسال است. با توجه به اينكه مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي بيشتر سنين مياني و پايين را تحت تاثير قرار مي دهند, تاثير منفي اين مرگ‌وميرهاي روي اميد زندگي در بدو تولدودر نتيجه روي اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذير خواهد بود.

اهميت پژوهش:
واقعة مرگ ومير در سنين متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است وآگاهي ازشاخصهاي مربوط به آن براي برنامه ريزان کشور ضرورتي انکار ناپذير دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پايدار محسوب‌ مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ سلامت‌ سريعترين‌ و آسانترين‌ راه‌ براي‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود.
امروزه توجه خيلي کمي به هزاران زندگي که دراثر تصادفات، بي رحمانه از دست مي رود مي شود. جامعة بهداشت عمومي، تصادفات رانندگي را به عنوان يک علت اصلي براي از دست دادن زندگي بارورومولدوهمچنين يک علت براي هزينه هاي بالاي مراقبتهاي بهداشتي ودرجه زيادي ازناتواني جسمي مي داند.از نظر تاريخي نيز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان يک مسئلة مهم بهداشت عمومي غفلت شده است وجوامع وحکومتها اين علل را به عنوان علل قابل قبول براي مداخلات بهداشتي درک نکرده اندوبه اين مسئله که از طريق تلاشهاي سازمان يافته در يک جامعه مي توان از اين آسيبها جلوگيري کرد به شکل محدودي مورد توجه قرار گرفته است.تحليلهاي اخير در ارتباط با انتقال جمعيتي وانتقال اپيدميولوژيکي ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهاني وسازمان بهداشت جهاني (WHO)علل آسيبها وصدمات را در سطح ملي وجهاني تا حدودي برجسته کرده اندولي به علل کليدي اين مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثير زياد مرگ‌ومير هاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي روي شاخص‌هاي مرگ‌ومير بخصوص اميد به زندگي در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به اين مرگ‌وميرها, لزوم توجه به آثار اين مرگ‌ وميرها ضروري است. كاهش اميد به زندگي آثار اقتصادي و اجتماعي سوئي براي جامعه به ارمغان مي‌آورد . نكته مهم اين است كه اين مرگ وميرها بيشتر جنس مذكر وسنين پائين راکه قشر فعال جامعه محسوب مي شوند تحت الشعاع قرار مي دهد وكنترل وبه حداقل رساندن اين مرگها آثار اقتصادي – اجتماعي وجمعيتي مثبتي خواهد داشت.آگاهي ازميزان تاثير اين مرگ وميرها روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه نفر سالهاي عمر از دست رفته ناشي از اين مرگ وميرها به پژوهشگران وبرنامه ريزان کمک خواهد کرد تابا ديد باز تري به عواقب اقتصادي- اجتماعي اين مرگ وميرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلي پژوهش برآورد تاثير مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادي ناشي ازاين مرگ وميرها در سال1381 است.

4-1- ادبيات موضوع

درمجموع در سال1990 تعداد9611000سال به دليل مرگهاي زود هنگام در ايالات متحدة آمريکا از دست رفته است.بيشترين تعداد سالهاي از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشي وديگرکشي، بيماريهاي قلبي وتصادفات رانندگيبوده است. تصادفات رانندگي با1340000سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.اين تعداد سالهاي عمر از دست رفته 94/13 درصد کل سالهاي عمر از دست رفته در اثر مرگ وميرهاي زود هنگام مي باشد.
به گزارش سازمان جهاني بهداشت (WHO)، در سال1998 در سطح جهان، در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي38848625 نفرسال عمر توأم با معلوليت وناتواني جسماني (DALY) داشته ايم. در سال1998 نهمين علت از دست رفتن سالهاي عمر،معلوليت وناتواني جسماني در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي بوده است. سازمان جهاني بهداشت پيش بيني كرده است كه در سال2020 تعداد سالهاي توأم با معلوليت وناتواني جسماني به علت صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسيد. به گزارش سال2003 سازمان جهاني بهداشت از نظر اقتصادي صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در كشورهاي با درآمد پايين يك درصد، كشورهاي با درآمدمتوسط5/1درصدودركشورهايبادرآمدبالا2درصدتوليدناخالص داخلي (GNP) اين كشورها است.
براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت هزينه هاي مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي حدود518 مليارد دلار در سال مي باشد.ازاين مقدار65مليارددلار مربوط به كشورهاي بادرآمد پايين است.
نتايج برآوردها نشان مي دهد كه هزينه هاي سالانه سوانح وتصادفات رانندگي در اتحاديه اروپا 180مليارد يورو معادل207 مليارد دلار مي باشد.اين هزينه ها به روش فراگير محاسبه شده اند ، دراين روش تمام هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).
برآورد ديگري در ايالات متحده امريكابراي سال2000 انجام شده كه نشان مي دهد هزينه هاي سوانح وتصادفات رانندگي حدود230 مليارد دلار درسال مي باشد. اين برآورد به روش توليد از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).

به گزارش سازمان …………….

مقاله برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي,برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي, اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي,برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح

 

دانلود مستقیم فایل

برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي – فایل جدید

مقاله برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي,برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي, اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي,برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح

افزايش شتابان تعداد تصادفات رانندگي ومتعاقباً افزايش مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخير،توجه بسياري از مسئولين وبرنامه ريزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگي و مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخيربه طور فاجعه آميزي افزايش يافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذيري بر مناسبات اقتصادي واجتماعي کشورشده است.
مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سالهاي اخيرباتوجه به ابعاد وسيع مسئله چندان که بايد مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقيقي در مورد هزينه هاي اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي نشده است.با توجه به آثار منفي که اين مرگ وميرها در بلند مدت مي تواند بر اقتصاد کشور به جاي گذارد لزوم کنترل اين مرگ وميرها نيز ضرورت پيدا خواهدکردوبراي شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهي از بار اقتصادي اين مرگ وميرها برپيکرة اقتصادي کشور ضرورتي انکار ناپذير خواهد داشت.تحقيق حاضر تلاشي است در جهت رسيدن به اين اهداف وبرآورد بار اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگي تهديدي جدي براي سلامتي انسانها در سراسر دنيامي باشد.در کشورهاي توسعه يافتة صنعتي راهکارهاي مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسيت بررسي شده است ولي در کشورهاي درحال توسعه اينگونه نيست (Soori&Nagavi,p:1).
اميد به زندگي در بدوتولد يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي آيد و يكي از اهداف برنامه ريزان براي توسعه, افزايش اميد به زندگي در بدو تولد است. شاخص هاي تعيين كننده اميد به زندگي دربدو تولد , ميزان هاي مرگ‌ و مير ويژه سني مي باشد. هر چه ميزان‌هاي مرگ‌ و مير در سنين پايين مخصوصاً سنين زير 5 سال كمتر باشد اميد به زندگي روبه فزوني خواهد گذاشت و مرگ‌و مير در سنين 5 سال در كشور ما تا حد زيادي تحت كنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته دارد. عامل مهم ديگري كه اميد به زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد مرگ‌ و مير جوانان و افراد ميانسال است. با توجه به اينكه مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي بيشتر سنين مياني و پايين را تحت تاثير قرار مي دهند, تاثير منفي اين مرگ‌وميرهاي روي اميد زندگي در بدو تولدودر نتيجه روي اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذير خواهد بود.

اهميت پژوهش:
واقعة مرگ ومير در سنين متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است وآگاهي ازشاخصهاي مربوط به آن براي برنامه ريزان کشور ضرورتي انکار ناپذير دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پايدار محسوب‌ مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ سلامت‌ سريعترين‌ و آسانترين‌ راه‌ براي‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود.
امروزه توجه خيلي کمي به هزاران زندگي که دراثر تصادفات، بي رحمانه از دست مي رود مي شود. جامعة بهداشت عمومي، تصادفات رانندگي را به عنوان يک علت اصلي براي از دست دادن زندگي بارورومولدوهمچنين يک علت براي هزينه هاي بالاي مراقبتهاي بهداشتي ودرجه زيادي ازناتواني جسمي مي داند.از نظر تاريخي نيز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان يک مسئلة مهم بهداشت عمومي غفلت شده است وجوامع وحکومتها اين علل را به عنوان علل قابل قبول براي مداخلات بهداشتي درک نکرده اندوبه اين مسئله که از طريق تلاشهاي سازمان يافته در يک جامعه مي توان از اين آسيبها جلوگيري کرد به شکل محدودي مورد توجه قرار گرفته است.تحليلهاي اخير در ارتباط با انتقال جمعيتي وانتقال اپيدميولوژيکي ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهاني وسازمان بهداشت جهاني (WHO)علل آسيبها وصدمات را در سطح ملي وجهاني تا حدودي برجسته کرده اندولي به علل کليدي اين مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثير زياد مرگ‌ومير هاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي روي شاخص‌هاي مرگ‌ومير بخصوص اميد به زندگي در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به اين مرگ‌وميرها, لزوم توجه به آثار اين مرگ‌ وميرها ضروري است. كاهش اميد به زندگي آثار اقتصادي و اجتماعي سوئي براي جامعه به ارمغان مي‌آورد . نكته مهم اين است كه اين مرگ وميرها بيشتر جنس مذكر وسنين پائين راکه قشر فعال جامعه محسوب مي شوند تحت الشعاع قرار مي دهد وكنترل وبه حداقل رساندن اين مرگها آثار اقتصادي – اجتماعي وجمعيتي مثبتي خواهد داشت.آگاهي ازميزان تاثير اين مرگ وميرها روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه نفر سالهاي عمر از دست رفته ناشي از اين مرگ وميرها به پژوهشگران وبرنامه ريزان کمک خواهد کرد تابا ديد باز تري به عواقب اقتصادي- اجتماعي اين مرگ وميرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلي پژوهش برآورد تاثير مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادي ناشي ازاين مرگ وميرها در سال1381 است.

4-1- ادبيات موضوع

درمجموع در سال1990 تعداد9611000سال به دليل مرگهاي زود هنگام در ايالات متحدة آمريکا از دست رفته است.بيشترين تعداد سالهاي از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشي وديگرکشي، بيماريهاي قلبي وتصادفات رانندگيبوده است. تصادفات رانندگي با1340000سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.اين تعداد سالهاي عمر از دست رفته 94/13 درصد کل سالهاي عمر از دست رفته در اثر مرگ وميرهاي زود هنگام مي باشد.
به گزارش سازمان جهاني بهداشت (WHO)، در سال1998 در سطح جهان، در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي38848625 نفرسال عمر توأم با معلوليت وناتواني جسماني (DALY) داشته ايم. در سال1998 نهمين علت از دست رفتن سالهاي عمر،معلوليت وناتواني جسماني در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي بوده است. سازمان جهاني بهداشت پيش بيني كرده است كه در سال2020 تعداد سالهاي توأم با معلوليت وناتواني جسماني به علت صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسيد. به گزارش سال2003 سازمان جهاني بهداشت از نظر اقتصادي صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در كشورهاي با درآمد پايين يك درصد، كشورهاي با درآمدمتوسط5/1درصدودركشورهايبادرآمدبالا2درصدتوليدناخالص داخلي (GNP) اين كشورها است.
براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت هزينه هاي مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي حدود518 مليارد دلار در سال مي باشد.ازاين مقدار65مليارددلار مربوط به كشورهاي بادرآمد پايين است.
نتايج برآوردها نشان مي دهد كه هزينه هاي سالانه سوانح وتصادفات رانندگي در اتحاديه اروپا 180مليارد يورو معادل207 مليارد دلار مي باشد.اين هزينه ها به روش فراگير محاسبه شده اند ، دراين روش تمام هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).
برآورد ديگري در ايالات متحده امريكابراي سال2000 انجام شده كه نشان مي دهد هزينه هاي سوانح وتصادفات رانندگي حدود230 مليارد دلار درسال مي باشد. اين برآورد به روش توليد از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).

به گزارش سازمان …………….

 

دانلود مستقیم فایل