مدیریت

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت برندسازی درصنعت کفش چالش ها و فرصت ها (مطالعه موردی بازار ایران)

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت برندسازی درصنعت کفش چالش ها و فرصت ها (مطالعه موردی بازار ایران) از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در آدیداس شرکتی که مادرصنعت برندینگ جهانی کفش است

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در آدیداس شرکتی که مادرصنعت برندینگ جهانی کفش است از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت اتحادیه بریکس با نگاه به حمایت از کشورهای درحال توسعه و شفافیت در بازارجهانی

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت اتحادیه بریکس با نگاه به حمایت از کشورهای درحال توسعه و شفافیت در بازارجهانی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیر

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت یو پی اس رهبرجهانی در تحویل بسته های مشتریان و شاهکارمدیریت زنجیر از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جه

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت حمل ونقل فدکس با رویکرد پیوند خلاقیت بابزرگترین ناوگان کارگوی جه از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت زنجیره تامین دیجیتال رمز موفقیت شرکت های بزرگ جهانی درتاب آوری و پیش بینی تحولات

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت زنجیره تامین دیجیتال رمز موفقیت شرکت های بزرگ جهانی درتاب آوری و پیش بینی تحولات از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش درشرکت ساعت سازی سیکو برند مورد علاقه مشتریان منحصر به فرد جهانی

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش درشرکت ساعت سازی سیکو برند مورد علاقه مشتریان منحصر به فرد جهانی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل مدیریت استراتژیک درشرکت هواپیمایی دلتا با رویکرد بازاریابی رابطه مند و احترام به زمان مشتریان

مشخصات و دریافت فایل مدیریت استراتژیک درشرکت هواپیمایی دلتا با رویکرد بازاریابی رابطه مند و احترام به زمان مشتریان از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل

 

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت زد اف (ZF) بازیگر جهانی در فناوری درایو لاین driveline

مشخصات و دریافت فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک درشرکت زد اف (ZF) بازیگر جهانی در فناوری درایو لاین driveline از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

 

رفتن به صفحه دانلود فایل