معماری

بررسی و دانلود فایل تحقیق طراحی مجتمع مسکونی اراضی شرق بازار ارومیه با رویکرد بازنده سازی الگوی ساخت مسکن در ارومیه قدیم

بررسی و دانلود فایل تحقیق طراحی مجتمع مسکونی اراضی شرق بازار ارومیه با رویکرد بازنده سازی الگوی ساخت مسکن در ارومیه قدیم

طراحی مجتمع مسکونی اراضی شرق بازار ارومیه با رویکرد بازنده سازی الگوی ساخت مسکن در ارومیه قدیم ,ویژگی های الگوی معماری, اقلیمی خانه های بافت قدیمی ارومیه,رويکردهای عمده در ساماندهی و طراحی بافت فرسوده,,مراحل تشخيص و تصويب بافتهاي فرسو

دانلود فایل

بررسی و دانلود فایل بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

بررسی و دانلود فایل بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام,تحقیقی بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

دانلود فایل

بررسی و دانلود فایل مختصری بر سبک های معماری ديكانستراكشن (Deconstruction)

بررسی و دانلود فایل مختصری بر سبک های معماری ديكانستراكشن (Deconstruction)

مختصری بر سبک های معماری ديكانستراكشن ,بررسي آثار معماري,ويژگي‌هاي معماري ديكانستراكشن ,مختصری بر سبک های معماری ديكانستراكشن (Deconstruction)

دانلود فایل