محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس سرام از سال 80 الی 89 – فایل جدید

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس سرام از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس سرام از سال 80 الی 89
دسته: مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:Excel
این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت پارس سرام در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

 

دانلود مستقیم فایل