مقاله روش‌هاي کنترل آفات گياهان زينتي – فایل جدید

* روش‌هاي كنترل آفات گياهان زينتي ,, توليد گياهان مقاوم به آفات,,, استفاده از تکنيک‌هاي زراعي,,, تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم,,, استفاده از تله‌هاي فرموني,,, استفاده از تركيبات شيميايي دور كننده (Repelents),,, استفاده از مواد ضد تغذيه (A,,,

* روش‌هاي كنترل آفات گياهان زينتي
– توليد گياهان مقاوم به آفات؛
– استفاده از تکنيک‌هاي زراعي؛
– تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛
– استفاده از تله‌هاي فرموني.

علاوه بر اين 4 روش در مبارزه با آفات روش‌هاي ديگري وجود دارد كه خيلي به صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

ساير روش‌هاي كنترل آفات
– استفاده از تركيبات شيميايي دور كننده (Repelents)؛
– استفاده از مواد ضد تغذيه (Antifeedants)؛
– استفاده از عقيم‌کننده‌هاي شيميايي (Chemostrilants)؛
– استفاده از تله‌هاي نوري؛
– استفاده از تله‌هاي چسبناک.
در اينجا در مورد تعدادي از مهم‌ترين روش‌ها بصورت فشرده مطالبي ارائه مي‌شود.

 

دانلود مستقیم فایل