گزارش کار طرح شهر سازی ارومیه – فایل جدید

گزارش کار طرح شهر سازی ارومیه ,گزارش کار طرح شهر سازی ارومیه ,ویژگی های اقلیمی ناحیه شهری ارومیه ,محلات سنتی و جدید شهر ارومیه,کلیسا مارقاریانوس,گسترش شهر ارومیه در دوره قاجاریه

فهرست مطالب
بررسی و شناخت شهر 7
وجه تسمیه شهر: 7
ترکیب قومی، دین و مذهب و لهجه های رایج در شهر ارومیه: 8
سابقه ی تاریخی شهر: 9
گسترش شهر در دوره ی اسلامی: 10
گسترش شهر در سده های میانی: 11
گسترش شهر ارومیه در دوره قاجاریه: 11
تحولات ساختاری شهر در دوران معاصر از سال 1300 تا 1312 هـ. ش : 13
سال 1312 تا 1339 هـ ش : 16
سال 1340 تا 1357 هـ ش: 17
سال 1357 تا 1366 هـ ش : 18
سال 1366 تا 1375 هـ ش : 19
سال 1375 تا 1383 هـ ش : 20
جمع بندی: 20
وضع بناها و محوطه های تاریخی در شهر: 23
مسجد جامع: 23
مقبره سه گنبد: 24
بازار: 24
کلیسا: 25
کلیسای ننه مریم: 25
کلیسای انجیلی: 26
کلیسای مارینانوس: 26
کلیسای حضرت مریم: 26
کلیسای چهاربخش: 26
کلیسا مارقاریانوس: 26
مسجد منار: 27
مسجد ساعتلو: 27
مسجد امام شافعی: 27
عمارت چهار برج: 28
ساختمان شهرداری: 28
ساختمان شهربانی: 28
ساختمان ستاد فرماندهی لشگر: 29
مدرسه هدایت: 29
ساختمان جهاد دانشگاهی: 29
دبستان 22 بهمن: 29
خانه انصاری: 30
حمام ها: 30
محلات سنتی و جدید شهر ارومیه: 32
فهرست محلات واقع در محدوده منطقه 1 : 32
فهرست محلات واقع در محدوده منطقه 2 : 37
فهرست محلات واقع در محدوده منطقه 3 : 40
فهرست محلات واقع در محدوده منطقه 4 : 43
محدوده ی محلات 10 گانه داخل حصار قدیمی به شرح زیر می باشد: 47
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر: 49
موقعیت جغرافیایی شهر: 49
پستی و بلندی: 50
موقعیت شهر در پهنه محیط طبیعی آن: 51
پوشش گیاهی: 53
ویژگی های اقلیمی ناحیه شهری: 55
باد 56
بارندگی 57
حوزه ی نفوذ: 66
روستای خطایلو: 66
مهاجرت 67
خدمات: 67
اقتصاد 68
روستای قطلو: 69
حوزه ی نفوذ: 70
طرح توسعه ی شهر ارومیه: 72
میزان رشد طبیعی جمعیت محله: 74
توزیع خانوارها برحسب نحوه ی تصرف محل سکونت: 74
عوامل موثر بر قیمت زمین و ساختمان: 76
میزان عرضه و تقاضا: 77
میزان بازدهی و مطلوبیت: 78
سطح عمومی قیمت ها: 79
قیمت اراضی: 84
قیمت املاک و مستغلات: 84
خصوصيات اجتماعي جمعيت محله: 85
وضعيت ازدواج جمعيت: 92
قشربندي اقتصادي جمعيت: 96
بررسي كالبدي محله 60طناب: 100
جنس خاك محله: 101
منابع و ماخذ: 102

بررسی و شناخت شهر
شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه و روند رشد شهر در ادوار گذشته
وجه تسمیه شهر:
درباره ی علل نامگذاری شهر، روایات متعددی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
در زبان کلدانی، اور به معنای محل و میه به معنای آب است و به علت وفور آب در این منطقه به آن محل آب لقب داده اند. در برخی روایات مشابه، به کلمه ی اور به معنی آباد و هم چنین به معنی مقدس نیز اشاره شده است. در جای دیگری آمده که ارومیه نامی است آرامی و به مناطقی اطلاق می شده که دارای میوه و نهراهای فراوان بوده اند. علاوه بر این، نام شهر در زبان سریانی و ارمنی متاخر URMIA به معنی شهر آب ذکر شده است
در تاریخ آئینه اسکندری، از کلمه ارمی به معنای سوخته ی من که یک کلمه لاتین بوده، یاد شده است و گفته شده هنگامی که هراکلیوس امپراطور دوم با خسروپرویز جنگید، این شهر را آتش زده و آن را ارومی خوانده است. برخی محققین عقیده دارند که نام این شهر قبل از آتش سوزی و انهدام، تبارمس بوده و آن را زادگاه زرتشت می دانستند.
برخی از مورخین، ارومیه را از شهرهایی می دانند که انوشیروان بنا کرده و گفته شده پس از آن که لشگر ایران به سرداری انوشیروان وارد شامات شد و انطاکیه را از بین برد، وی دستور داد اهالی آن شهر را به ایران آورند و در این کشور منزل دهند. سپس شهری به رومیه را بنا و موسوم کرده است.

 

دانلود مستقیم فایل