دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی – فایل جدید

دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی, بازارهاي مالی, انواع بازارهاي مالی, نهادهاي پس انداز, مدیریت ریسک, ارزشگذاري اوراق بهادار در بازار مالی, شرکتهاي تامین مالی, رقابت بین نهادهاي مالی, گسترش جهانی از طریق نهادهاي مالی

عنوان: دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 45 اسلاید
دسته: – مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری – سازمانهای پولی و مالی
این فایل در زمینه بازارها و نهادهای مالی بوده و در 45 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمیتار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای بازارها و نهادهای مالی- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری- سازمانهای پولی و مالی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری موزد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
بازارهاي مالی
انواع بازارهاي مالی
بازارهاي خارج از بورس و بازارهاي سازمان یافته
اوراق بهاداري که در بازارهاي مالی معامله میشوند
اوراق بهاداربازار پول
اوراق بهادار بازار سرمایه
اوراق بهادار مشتقه
اوراق بهادار مشتقه
سفته بازي(سوداگري)
مدیریت ریسک
ارزشگذاري اوراق بهادار در بازار مالی
استفاده از اطلاعات براي تصمیم گیريهاي مالی
کارایی بازار
اطلاعات نامتقارن
بازارهاي مالی جهانی
یکپارچگی جهانی
یکپارچه سازي بازار مالی در اروپا
بازار ارز
نقش نهادهاي مالی در بازارهاي مالی
نقش نهادهاي سپرده پذیر
بانکهاي تجاري
نهادهاي پس انداز
اتحادیه هاي اعتباري
نقش نهادهاي مالی غیرسپرده پذیر
شرکتهاي تامین مالی
صندوقهاي مشترك سرمایه گذاري
شرکتهاي اوراق بهادار
شرکتهاي اوراق بهادار
صندوقهاي بازنشستگی
مقایسه نقش نهادهاي مالی
منابع اصلی وجوه و کاربردهای آن در موسسات مالی
رقابت بین نهادهاي مالی
ادغام نهادهاي مالی
تاثیر ادغام بر ارزش گذاري
گسترش جهانی از طریق نهادهاي مالی

 

دانلود مستقیم فایل