پاورپوینت نسل های تلفن های همراه – فایل جدید

نسل های تلفن های همراه,تاریخچه موبایل,0G,1G,2G,3G,4G,5G

نسل های تلفن های همراه

مقدمه
چکیده
تاریخچه موبایل
0G
1G
2G
3G
4G
5G
منابع

 

دانلود مستقیم فایل