دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) – فایل جدید

دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل), دليل وجود ارزش زماني براي پول, ارزش آتي يك قسط, ارزش فعلي و ارزش آتي چند قسط نامساوي (جريانهاي نقدينه متغير), ارزش فعلي جريانهاي نقدينه داراي نرخ رشد

عنوان: دانلود پاورپوینت ارزش زمانی پول( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل)
دسته: مدیریت مالی
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 59 اسلاید
این فایل در زمینه رزش زمانی پول می باشد که می تواند به عنوان سمینار درس مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای زیر می باشد:
دليل وجود ارزش زماني براي پول
ارزش آتي يك قسط
ارزش فعلي يک قسط
ارزش فعلي (ارزش حال) چند قسط مساوي
ارزش آتي (ارزش آينده) چند قسط مساوي
ارزش فعلي و ارزش آتي چند قسط نامساوي (جريانهاي نقدينه متغير)
ارزش فعلي جريانهاي نقدينه داراي نرخ رش

 

دانلود مستقیم فایل