استراتژيهاي تحول در سطح كلان (استراتژيهاي تحول مبتني بر برنامه) – فایل جدید

مدیرت تحول,استراتژيهاي تحول در سطح كلان (استراتژيهاي تحول مبتني بر برنامه), تحولهاي بنيادي سازمان, الگوي پنجرۀ جو,هري, مقايسه انواع تحولهاي بنيادي سازمان

عنوان: استراتژيهاي تحول در سطح كلان (استراتژيهاي تحول مبتني بر برنامه)
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 33 اسلاید
این فایل در زمینه” استراتژيهاي تحول در سطح كلان (استراتژيهاي تحول مبتني بر برنامه)” می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
تحولهاي بنيادي سازمان
مقايسه انواع تحولهاي بنيادي سازمان
فعاليتهاي اصلي استراتژيهاي مبتني بر برنامه
الگوي تحول مبتني بر برنامه
الگوي بهبود و بازسازي سازمان(بوبس)
ويژگيهاي بوبس
فنون بوبس
سطح فرد:فن بهبود مهارتهاي ارتباطي-الگوي پنجرۀ جو-هري
الگوي پنجرۀ جو-هري
سطح گروه:فن تشكيل گروه
انواع وابستگي وظيفه اي
سطح ميان گروهي: پژوهش مبتني بر بازيافت
سطح سازمان:شبكه بوبس Grid O.D
مراحل 6 گانۀ شبكه بوبس
هماهنگي اجرائي فنون بوبس:نمودار تحليل مسير
روندهاي نوين و در حال تكوين
سيستمهاي فني اجتماعي(الگو)
مديريت كيفيت جامع Total Quality Management(TQM)
اصول 14 گانۀ پيشنهادي دمينگ در رابطه با TQM
سيستمهاي كار كارساز High-performance Systems
مقايسه مباني مديريت سنتي و سيستمهاي كار كارساز

 

دانلود مستقیم فایل