مقاله جامع اختلال های روانی – فایل جدید

مقاله جامع اختلال های روانی,اختلال های روان شناختی چیستند؟,,ملاک هایی برای تعیین کردن رفتار نابهنجار,,طبقه بندی اختلال های روانی,,انواع اختلال های روانی,,اختلال های اضطرابی,,اختلال تجزیه ای و جسمانی شکل,,اختلال های خلقی,,اسکیزوفرنی

این بحثی است که دانشجویان ابتدا به سراغ آن می روند. شاید آن ها در مورد آدم عجیب و غریبی که در خیابان زیر لب با خودش زمزمه می کند کنجکاو باشند. یا شاید دوست یا خویشاوندانی  دارند که به مشکلات بهداشت روانی مانند افسردگی یا حتی اسکیزوفرنی مبتلاست و   می خواهند از این بیماری ها آگاه شوند.

مواردی که در این مقاله بررسی می شوند:

 اختلال های روانی

اختلال های روان شناختی چیستند؟

ملاک هایی برای تعیین کردن رفتار نابهنجار

طبقه بندی اختلال های روانی

انواع اختلال های روانی

اختلال های اضطرابی

اختلال تجزیه ای و جسمانی شکل

اختلال های خلقی

اسکیزوفرنی

اختلال شخصیت

اخــــتـــــلال های اضـــــطـــــرابــــی

فوبی ها

اختلال وحشتزدگی

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال وسواس فکری – عملی

اختلال استرس پس از آسیب

اخــتــلال های تجزیه ای و جسمانی شکل

انواع اختلال های تجزیه ای

یازدودگی تجزیه ای

اختلال های هویت تجزیه ای

اختلال مسخ شخصیت

گریز تجزیه ای

اخــتـــلال خـــلـــقــــی

افسردگی اساسی

اختلال دو قطبی

اسکیزوفرنی

نوع پارانوئید

نوع آشفته

نوع کاتاتونیک

اختلال های شخصیت

عـــوامــــل عــلــیــتــی

 

دانلود مستقیم فایل