دانلود پاورپوینت انگیزش – فایل جدید

دانلود پاورپوینت انگیزش, مفهوم انگیزش, چارچوب انگیزش, تئوری های محتوایی, فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان, تئوري تكامل يافته پورتر و لاولر , تئوری تعیین هدف, نظریه نیازهای سه گانه ملک کللند, تئوري ERG الدرفر , تئوریX,Y مک گریگور, تئوريه

عنوان: دانلود پاورپوینت انگیزش
دسته: مدیریت رفتار سازمانی
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:27 اسلاید
این فایل در زمینه’ انگیزش’ بوده که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس) در کلاس در زمینه درس مدیریت رفتار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارزد زیر است:
مقدمه
مفهوم انگیزش
چارچوب انگیزش
تئوری های انگیزش
تئوری های محتوایی
تئوریX,Y مک گریگور
الدرفر ERG تئوري
تئوري دو عاملي the two factor theory
نظریه نیازهای سه گانه ملک کللند
تئوريهاي فرايندي
تئوري برابري equity theory
تئوري انتظار expectancy theory
تئوري تكامل يافته پورتر و لاولر
تئوری تعیین هدف
فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان
جمع بندی

 

دانلود مستقیم فایل