پاورپوینت ارتباطات غيررسمي براي جبران خدمت كاركنان – فایل جدید

پاورپوینت ارتباطات غيررسمي براي جبران خدمت كاركنان, سطوح فعاليت ارتباطات غيررسمي, سودمندي ارتباطات غيررسمي, عوامل موثر بر ايجاد كانالهاي غيررسمي, فرايند دو مرحله اي جريان اطلاعات, اهميت و نقش دربان تكنولوژيكي, معيارهاي استفاده مشترك از اطلاعا

عنوان: دانلود پاورپوینت ارتباطات غيررسمي براي جبران خدمت كاركنان
دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:27 اسلاید
این فایل در زمینه’ ارتباطات غيررسمي براي جبران خدمت كاركنان ‘ بوده که در 27 اسلایدنار(کنفرانس) در کلاس در زمینه درس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار
سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارزد
زیر است: بصورت بسیار زیبا طراحی شده و می تواند به عنوان سمی
سطوح فعاليت ارتباطات غيررسمي
ارتباطات شفاهي
سودمندي ارتباطات غيررسمي
كانالهاي غيررسمي چند جهتي
كانالهاي فعال
انتخاب كانال ارتباطي
عوامل موثر بر ايجاد كانالهاي غيررسمي
شايعه و ارتباطات غيررسمي
مفهوم شايعه
متوقف كردن شايعه
فرايند دو مرحله اي جريان اطلاعات
ارتباطگران اصلي سازمان
معيارهاي استفاده مشترك از اطلاعات
دربانهاي تكنولوژيكي
اهميت و نقش دربان تكنولوژيكي
وظايف دربان تكنولوژيكي
نيروهاي بازدارنده و جلو برنده

 

دانلود مستقیم فایل