مقاله جامع فوبی اجتماعی – فایل جدید

مقاله, فوبی اجتماعی,تعریف فوبیا اجتماعی,تعریف فوبی اجتماعی براساس dsm,هراس اجتماعی چیست؟,عوامل پدیده آورنده هراس ( ریشه مشکل ),ریشه فوبیا براساس dsm , iv,tr,شیوع فوبی اجتماعی,علایم ونشانه های فوبیا اجتماعی,عوامل متداول ایجاد اختلا

فوبیا اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات نوجوانی است این اختلال در بین 1/1 درصد تا 7/3 جمعیت کلی کودکان ونوجوان دیده می شود این اختلال به عملکرد تحصیلی ضعیف و مشکلات روان شناختی مانند افسردگی و سوء مصرف مواد منجر می شود نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعی در خطر ناپختگی اجتماعی قرار دارند.

فهرست

مقدمه
تعریف فوبیا اجتماعی
تعریف فوبی اجتماعی براساس dsm
هراس اجتماعی چیست؟
عوامل پدیده آورنده هراس ( ریشه مشکل )
ریشه فوبیا براساس dsm – iv-tr
شیوع فوبی اجتماعی
علایم ونشانه های فوبیا اجتماعی
عوامل متداول ایجاد اختلال اضطراب و هراس اجتماعی
علایم و نشانه های روحی روانی این اختلال یا هراس اجتماعی
معیارهای dsm – iv-trبرای تشخیص فوبی اجتماعی
گزارش روایتی دانش آموز
کنار آمدن با هراس اجتماعی
نتیجه گیری

 

دانلود مستقیم فایل