پاورپوینت فصل 3 کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ (کار با خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون) – فایل جدید

ازدواج میان فرهنگی,پاورپوینت فصل 3 کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ (کار با خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون),پاورپوینت فصل 3 کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ ,پاورپوینت کار با خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون

 پاورپوینت فصل 3 کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ (کار با خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون)  – همراه با توضیحات کامل و تصاویر زیبا

فصل 3 کار با خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون

بخشی از متن:
کثرت گرایی فرهنگی یا چند فرهنگی
فرهنگ های مجزا و خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون که همواره بخشی از جامعه را تشکیل می دهند.

علل عمده ی مغفور ماندن کثرت گرایی فرهنگی در آمریکا در دهه ی 1980 و70

.
الف. چارچوب های مفهومی،نظری و روشهای شناختی ایجاد شده قبلی،برای همه افراد،صرفنظر از پیشینه فرهنگی یا نژادی آنها مناسب هستندب. تاخیر در پرداختن به نیازهای فرهنگی چند گانه آن بود.
ب.تا دهه ی 1980 شمار افرادی که در ایالات متحده خود را سفید پوست می انگاشتند نسبتا کم بود.
ازدواج میان فرهنگی
  ازدواجهایی که بین گروه های فرهنگی مختلف صورت می گیرد که این باعث بغرنج شدن روابط میان فردی هم در درون نظام زوج و خانواده و هم در بیرون از آن می شود.

 

دانلود مستقیم فایل