پاورپوینت آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان (37 اسلاید) – فایل جدید

پاورپوینت آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان,با شنيدن واژه تحقيق چه مفهومي ازآن به ذهن انسان متبادر مي شود ؟,از چه راههايي مي توانبه شناخت دست يافت ؟,راههاي شناخت و كسب دانش,محدوديتهاي تجربه,استناد به مقام صلاحيت‌دار,روش قياسي,اجزاء‌ قياس ,روش ,,,

پاورپوینت دوره آشنايی با روشهای پژوهش در سازمان (37 اسلاید) 

بخشی از متن:
•تحقيق به منظور دستيابي به افق هايي است كه غايت و هدف فعاليت را روشن مي سازد كه حسب مورد مي تواند:
•شرح : پديده مورد نظر چگونه به وجود آمده است ، چگونه عمل مي كند، تحت تاثير چه عواملي قرار دارد.
•پيش بيني: تلاش مي شودتا آينده پديده مورد نظر پيش بيني شود .
•بهبود: در هر زمينه اي از تحقيق پژوهشگر تلاش مي كند تا ارائه پاسخ به برخي از سوالات توانمندي و قابليت خاصي را از طريق كاربست نتايج ، ارتقا كيفي روند ها و رويه هاي مورد مطالعه را به نحوي فراهم آورد تا برآيند كار ايجاد ارزش افزوده باشد.

فهرست مطالب واسلایدها:
تبیین انتظارات دوره
هدف كلي از برگزاري دوره
انتظارات از شركت كنندگان در دوره
روش تحقيق
با شنيدن واژه تحقيق چه مفهومي ازآن به ذهن انسان متبادر مي شود ؟
از چه راههايي مي توانبه شناخت دست يافت ؟
راههاي شناخت و كسب دانش
محدوديتهاي تجربه
استناد به مقام صلاحيت‌دار
روش قياسي
اجزاء‌ قياس
روش استقرايي
مفهوم شناسي تحقيق علمي
روش علمي
ويژگي هاي تحقيق علمي
ویژگیهای تحقیق علمی
معناي تحقيق
شرايط يك محقق
ويژگي هاي تحقيق
هدف از انجام تحقيق
تقسيم بندی انواع تحقيق
دسته بندي پژوهشها بر مبناي نحوه كنترل

 

دانلود مستقیم فایل