بررسی و دانلود فایل پاورپوینت نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن (19 اسلاید)

بررسی و دانلود فایل پاورپوینت نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن (19 اسلاید)

تئوری (مثل مدل Soehen),,,آزمایشگاهی (مثل مطالعات مك كوي),,,نيروی کششی مورد نياز گاوآهن,,,سرعت پیشروی,,,سرعت پيشروی و نوع خاک,,, عمق شخم,,,عرض خیش,,,چرخ شيار,,,برگردان,,,توان مورد نياز گاوآهن,,,توان حداکثر

دانلود فایل