پاورپوینت پيش فرضهايي درباره ماهيت علوم اجتماعي – فایل جدید

پاورپوینت پيش فرضهايي درباره ماهيت علوم اجتماعي ,پاورپوینت, پيش, فرضهايي, درباره, ماهيت, علوم, اجتماعي ,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 131 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

ادعاي محوري : ” تمامي نظريه هاي سازمان برفلسفه اي از علم و نظريه اي از جامعه مبتني است.“

پيش فرضهاي فلسفي كه رهيافتهاي مختلف علوم اجتماعي در آن بحث مي شوند؛ يا به عبارت ديگر علوم اجتماعي را براساس چهار مجموعه از پيش فرضها مي توان مفهوم سازي كرد:
. پيش فرضهاي مربوط به هستي شناسي
. پيش فرضهاي مربوط به معرفت شناسي
. پيش فرضهاي مربوط به روش شناسي

تمام دانشمندان اجتماعي با توجه به پيش فرضهاي صريح يا ضمني دربارة ماهيت جهان اجتماعي و شيوة تحقيق در آن وارد بحث و گفتگو در موضوعات خود مي شوند.

دسته اول پيش فرضها داراي ماهيتي هستي شناسي بوده و به بررسي جوهرة پديده اي مي پردازد كه محقق در صدد تحقيق دربارة آن است.
براي مثال , دانشمندان جامعه شناس با اين پرسش هستي شناسي اساسي مواجهند كه آيا ” واقعيت“ مورد بررسي چيزي خارج از فرد بوده و از بيرون خود را بر ذهن فرد تحميل مي كنديا اينكه واقعيت محصول ذهن اوست؛

آيا” واقعيت “ داراي ماهيتي ” عيني “ است يا محصول شناخت فرد است؟
آيا ” واقعيت “ چيزي است كه در جهان كه ” وجود خارجي آن “ مسلم است يا اينكه ساخته و پرداختة ذهن آدمي است؟
دسته دوم پيش فرضها كه با نوع اول نيز مرتبط است داراي ماهيت ” معرفت شناسي “ است.
وبا زمينه هاي دانش و اينكه چگونه انسان مي تواند به درك جهان پرداخته و حاصل آن را به صورت دانش به همنوعان خود منتقل كند مربوط مي شود.
اين پيش فرضها در بردارندة فكرهايي است.
براي مثال : به چه اشكالي از دانش مي توان دست يافت.

 

دانلود مستقیم فایل