پاورپوینت اهرمهاي عملياتي و مالي – فایل جدید

پاورپوینت اهرمهاي عملياتي و مالي,پاورپوینت, اهرمهاي, عملياتي, و, مالي,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 20 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

اهرمهاي عملياتي و مالي
منبع:مديريت مالي (هامپتون)

اهرم:اهرم بمعناي افزايش توانايي مالي شركت جهت رسيدن به اهداف خاص ميباشد.
دراين مبحث مفاهيم گوناگون اهرمها درفرايند برنامه ريزي شركت مطرح ميشود،بطوريكه هرمفهوم به نوعي درارتباط بااندازه گيري سود است

رابطه بين بازده سرمايه يا سودقبل ازكسرماليات باموقعيت مالي شركت:
فروش سودعملياتي سودعملياتي
مجموع داراييها فروش مجموع داراييها

اهرم بازده سرمايه:
بازده سرمايه ( )اولين شاخص ارزيابي كارايي مديريت دركسب سود حاصل از عمليات اجرايي است.

اجزا‍‍‌تشكيل دهنده بازده سرمايه:
الف) گردش مجموع داراييها:يعني بازده سرمايه شركت ازطريق ميزان بكارگيري داراييها ارزيابي ميشود.
1-كسب حاشيه هاي سود يكسان عادي:
توليدمحصولات مشابه براي بازارهاي يكسان بعبارت ديگر: هزينه هاي تقريبا يكسان فروش كالا به قيمت يكسان

2-نشان دهنده كارايي شركت:
ارزيابي كارايي يك شركت ازطريق سنجش حجم فروش شركت براساس
ميزان دارايي بكارگرفته شده بررسي ميشود.
نكته:اگر بازده دارايي بيشتر باشد شركت ازاهرم دارايي بالاتري برخوردار است وبالعكس.
نكته:اهرم دارايي يك شركت نميتواند بطور مطلق بالا ياپايين باشد بلكه تغييرات اهرم دارايي بصورت نسبي است.
ب) حاشيه سود:شركتهاي مشابه سعي درداشتن حاشيه سود يكسان دارندولي باكنترل دقيق هزينه ها ميتوان حاشيه سودرابنحوي افزايش دادتااثراهرمي بربازده سرمايه داشته باشد.

 

دانلود مستقیم فایل