طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر – فایل جدید

طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر,,اسکیزوفرنی,طبقه ی گسترده اسکیزوفرنی ,آسیب شناسی روانی

طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر
اسکیزوفرنی
طبقه ی گسترده اسکیزوفرنی یک رشته ی اختلالات را شامل می شود که در آنها، افراد دستخوش ادراک تحریک شده ی واقعیت و اختلال در تفکر، رفتار، عاطفه، و انگیزه می شوند. اسکیزوفرنی با توجه به اینکه به صورت بالقوه، بر توانی فرد در اداره کردن زندگی بارآور و ارضا کننده، تاثیر زیادی می گذارد، اختلال روانی جدی است. گرچه تعداد قابل ملاحظه ای از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی سرانجام ترتیبی می دهند تا زندگی بدون نشانه ای را اداره کنند، اما شماری از آنها باید راهی پیدا کنند تا زندگی خو را با واقعیت این بیماری وفق دهند. از لحاظ اقتصادی،

اسکیزوفرنی فشار مالی نیز وارد می کند، به طوری که هزینه ی برآورد شده ی سالانه در ایالت متحده، 7/62 میلیارد دلار است  که هزینه های مستقیم مراقبت و هزینه های غیر مستقیم از دست دادن بارآوری را شامل می شود. (مک ایوی،2007)

 

دانلود مستقیم فایل