فایل جدید شماتیک و سرویس منوال ASUS P5VD2 MX REV 1.03G

فایل جدید شماتیک و سرویس منوال ASUS P5VD2 MX REV 1.03G با مشخصات تعمیر لپ تاپ ASUS ,سرویس منوال لپ تاپ ASUS ,بردویو مادربردش,دانلود بردویو لپ تاپ,بردویو لپ تاپ,آموزش شماتیک لپ تاپ,شماتیک لپ تاپ ASUS ,boardview ASUS ,boardview,بلوک دیاگرام لپ تاپ,schematic,solution,لپ تاپ schematic,لپ تاپ s

توضیحات:

شماتیک و سرویس منوال ASUS P5VD2 MX REV 1.03G

شماتیک-و-سرویس-منوال-asus-p5vd2-mx-rev-1-03gنام کامل :

شماتیک و سرویس منوال 
ASUS P5VD2-MX REV 1.03G
شماتیک و boardview  لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می
شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل
نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک
موبایل می باشند .
برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview  تعمیراتی استفاده می نمایند که
boardview  تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم
می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو
تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا شماتیک مد نظر خود را به راحتی
بخوانند ولی در سولوشن احتمال اینکه تعمیر مسیر و یا قطعات مثبت شود ۵۰% می
باشد چرا که مشکل سخت افزاری لپ تاپ می تواند از مسیر های دیگر حتی یک
مقاومت یا خازن باشد و پیشنهاد ما به شما تعمیرکاران عزیز استفاده از
شماتیک جهت بهبود کیفت کار خود می باشد
دانلود فایل