پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری | دریافت فایل جدید

دریافت فایل جدید:

پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری

دریافت فایــل

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:52 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

بهره‌وری:نسبت ستانده به داده است.

به عبارتی بهره‌وری نسبت توليد يک کالای معين بر يک يا چند نهاده مربوط به فرآيند توليد همان کالاست

بهره‌وری به معنای هوشمندانه کار کردن است.

بهره‌وری خاص نيروی انسانی نيست، بلکه به معنای استفاده موثر و مفيد از تمام منابع است. (به عبارتی بهره‌وری چند بعدی است).

بهره‌وری به کميت و کيفيت بازده توجه دارد. برای بالا بردن کيفيت لازم است، به وجوه اجتماعی، روانی و اقتصادی توجه کرد.

ميان بهره‌وری و سودبخشی (productivity) تفاوت وجود دارد. سود ممکن است از طريق افزايش قيمت‌ها حاصل شود.

کاهش هزينه هميشه بهره‌وری را بالا نمی‌برد، خصوصاً در مورد هزينه‌های آموزش، کيفيت، تحقيق و نظاير آن.

فهرست مطالب و اسلایدها:

بهره‌وری

تعريف مالی (Mali):

کارايي و اثربخشی

نتيجه ممکن

عوامل موثر بر بهره وری

چند نکته در مورد بهره‌وري

چرخه بهره‌وري(MEPI)

گذشـت زمــان

مديريت بهره وری

مهندسی بهره وری

اهداف اندازه‌گيری بهره‌وری

فوايد اندازه‌گيری بهره‌وری

سطوح اندازه گيری بهره وری

شاخص‌هاي بهره‌وري

برخی نهاده ها

شاخص‌هاي بهره‌وري جزيي

شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل کل

شاخص‌هاي بهره‌وري کل

برخی نسبت‌های معروف اندازه‌گيری بهره‌وری

ارتقاء بهره‌وري

شيوه‌های ارتقاء بهره‌وري

راه‌هاي افزايش بهره‌وري

برنامه‌های بهبود بهره‌وری (PIP)

زمان استفاده از برنامه‌های بهبود بهره‌وری (PIP)

عناصر اصلی برنامه‌های بهبود بهره‌وری (PIP)

روش‌های بهبود بهره‌وری

توجه مداوم به بهبود بهره وری

چتر کايزن

کايزن و فرآيندگرايی

دریافت فایــل