پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (15 اسلاید) – فایل جدید

پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (15 اسلاید),هوش,طرحواره,جذب وانطباق,تعادل یابی,درونی سازی,مفاهیم نظری عمده از دیدگاه ژان پیاژه,زندگی نامه ژان پیاژه

پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (15 اسلاید)
زندگی نامه ژان پیاژه

ژان پیاژه در نیوشاتل سویس به دنیا آمد.ابتدا به زیست شناسی علاقه نشان داد،ایشان مقالاتی در مورد نرم تنان به چاپ رسانید .پیاژه درجه ی دکتری خود را رشتهی زیست شناسی در سن 21سالگی دریافت کرد.ژان پیاژه حدود 30کتاب و بیش از 200مقاله به چاپ رسانید و تا زمان مرگش در سال1980م به انجام پژوهش در دانشگاه ژنو ادامه داد.

مفاهیم نظری عمده از دیدگاه ژان پیاژه
هوش
طرحواره
جذب وانطباق
تعادل یابی
درونی سازی

هوش:
از نظر ژان پیاژه یک عمل هوشمندانه عملی است که ارگانیسیم را برای رسیدن به شرایط بهنیه برای بقا کمک می کند.طبق نظر پیاژه هوش جز جدایی ناپذیر هر موجود زنده است .زیرا همه موجودات زنده  شرایطی را  که برای بقا انها کمک میکند می جویند.


طرحواره:

توانایی عمل کردن به طریقی معین طرحواره نامیده می شود .برای نمونه طرحواره به چنگ گرفتن به توانایی کلی فرد در به چنگ گرفتن اشیا اشاره میکند.

و……………

مطالب دیگر پاورپوینت:
مراحل رشد یا تحول
مرحله ی حسی حرکتی (از تولد تا حدود دو سالگی)
تفکر پیش عملیاتی(از دو تا هفت سالگی)
عملیات محسوس(از هفت تا حدود یازده یا دوازده سالگی)
عملیات صوری(از دوازده تا پانزده سالگی)
نظریه ی پیاژه به کدام دسته از نظریه ها تعق دارد؟
پیاژه و آموزش و پرورش

 

دانلود مستقیم فایل