مقاله رشد نوجوان و بزرگسال – فایل جدید

تغییرات جسمانی نوجوانی,مقاله رشد نوجوان و بزرگسال ,بلوغ,رشد شناختی


مقاله رشد نوجوان و بزرگسال

سازگاری یک فرایند است نه حالت نهایی. ما در حالی که رشد می کنیم، همواره با چالش هایی روبرو می شویم و رشد یک فرایند دایمی است. اکنون در چه مرحله ای از رشد قرار دارید؟ با چه مسائل سازگاری روبرو هستید؟ آیا مشغول برنامه ریزی برای شغل هستید و به ازدواج و خانواده فکر می کنید؟ آیا قبلا شغل خودتان را تعیین کرده اید؟

 افراد طولانی تر از قبل عمر می کنند و بیشتر از گذشته آزادند تا تصمیم بگیرند چگونه زندگی خود را اداره کنند. این مقاله شما را ترغیب می کند تا برای باقی عمر خود آماده شوید. اجازه دهید این بحث را با بررسی چالش های نوجوانی و بزرگسالی را آغاز کنیم. بعد، تجربه انسان در سالهای جوانی، میانسالی، و اواخر بزرگسالی را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید که هر مرحله رشد، ما را برای سازگار شدن با چالش می طلبد، اما فرصت هایی را نیز برای رشد شخصی و خشنودی تامین می کند.

 

دانلود مستقیم فایل