فایل پاورپوینت رشد اخلاقي از ديدگاه كهلبرگ (32 اسلاید) – به روز شده

فایل پاورپوینت رشد اخلاقي از ديدگاه كهلبرگ (32 اسلاید) – به روز شده

پاورپوینت رشد اخلاقي از ديدگاه كهلبرگ (32 اسلاید)

بخشی از متن:
مقدمه

لورنس كهلبرگ روان شناس امريكايي، رشد ارزش‌هاي اخلاقي را در چارچوب يك نظريه شناختي مورد بررسي قرار داده است. در واقع كهلبرگ نظريه رشد اخلاقي پياژه را گسترش داده و تكميل كرده است. او نيز مانند پياژه معتقد است رشد اخلاقي اساساً نشأت گرفته از استدلال اخلاقي است كه در طي مراحل مختلفي شكل مي‌گيرد. (لطف آبادي، 1380) همچنين او معتقد است كه مراحل رشد اخلاقي در هر فرد بر اساس توانايي‌هاي ذهني و شناختي او تعيين مي‌شود.

رشد استدلال‌هاي اخلاقي
كهلبرگ در مطالعة خود، رشد استدلال‌هاي اخلاقي را در كودك بيشتر مورد توجه قرار داده و به رفتار اخلاقي به عنوان شاخصي براي رشد اخلاقي كمتر توجه كرده است. دليل او اين است كه كودك و بزرگسال ممكن است هر دو، يك عمل اخلاقي را انجام دهند، در حالي كه رشد اخلاقي آنها يكسان نباشد. او مي‌گويد مهم اين است كه ببينيم، پشتوانه يا زيربناي استدلالي عمل اخلاقي در كودك يا بزرگسال چيست؟ (لطف آبادي، 1379)

روش كهلبرگ براي سنجش تحول قضاوت اخلاقي تا حد زيادي مشابه به روش پياژه است. او آزمودني‌هاي خود را در برابر مسايل دشوار اخلاقي، قرار مي‌داد تا بدين طريق پاسخ‌هاي آزاد و چگونگي استدلال و داوري آنان را تجزيه و تحليل كند. تفاوت روش كهلبرگ با روش پياژه در اين بود كه كهلبرگ آزمودني‌ها را در يك تعارض اخلاقي قرار مي‌داد و آنها بايد بين دو كار كه با هم تعارض داشت يكي را انتخاب كنند

مباحث این پاورپوینت:
مقدمه
رشد استدلال‌هاي اخلاقي
روش كهلبرگ براي سنجش تحول قضاوت اخلاقي
قضاوت
سطح رشد اخلاقی از نظر کلبرگ
الف- سطح اخلاق قبل قراردادي
ب- سطح اخلاق قراردادي
ج- سطح اخلاق فرا قراردادي
توضیحات کامل شش مرحله قضاوت اخلاقی
محدوده سني در رشد قضاوت اخلاقي
مفاهيم مهم در نظريه كهلبرگ
مقايسه نظام‌هاي اخلاقي پياژه و كهلبرگ
تفاوت ابزاری روش کهلبرگ و پیاژه
و….

پاورپوینت رشد اخلاقي از ديدگاه كهلبرگ (32 اسلاید),رشد استدلال‌هاي اخلاقي,روش كهلبرگ براي سنجش تحول قضاوت اخلاقي,قضاوت,سطح رشد اخلاقی از نظر کلبرگ,الف, سطح اخلاق قبل قراردادي,ب, سطح اخلاق قراردادي,ج, سطح اخلاق فرا قراردادي,توضیحات کامل شش م

 

دانلود مستقیم فایل